Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Henvisningskriterier

Flertallet af patienter med depression behandles i almen praksis. I nogle tilfælde er det nødvendigt at henvise til indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller at henvise til eller konferere med psykiatrisk speciallægepraksis, distriktspsykiatrien, psykiatrisk specialklinik eller praktiserende psykolog.

Boks 2. Viderehenvisning er relevant ved:
  1. Suicidalrisiko – indlæggelse.

  2. Psykotisk tilstand med hallucinationer, vrangforestillinger, agitation eller stupor – indlæggelse.

  3. Udtalt spisevægring med livstruende udvikling – indlæggelse.

  4. Manglende respons på behandling, evt. efter to(-tre) behandlingsforsøg med et antidepressivum i suffi cient dosis fra forskellige præparatgrupper – indlæggelse eller henvisning.

  5. Sociale eller familiemæssige forhold, som gør ambulant behandling vanskelig – indlæggelse.

  6. Behov for formaliseret psykoterapi, som patientens egen læge ikke behersker – indlæggelse.

  7. Svære kognitive symptomer – indlæggelse

  8. Usikkerhed om diagnose eller videre behandling – henvisning eller indlæggelse.

  9. Bipolar affektiv sindslidelse – henvisning eller samråd.

  10. Indikation for kombinationsbehandling eller recidivforebyggende behandling – henvisning eller samråd.