Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Om evidensniveauer

Graden af evidens afhænger af kvaliteten af den dokumentation, der foreligger for effekten af en given intervention.

Evidensgraden klassifi ceres i lighed med DSAM’s øvrige vejledninger i fem grader. Anbefalingerne er markeret fx (A) i teksten

Anbefaling

Evidens niveau

Vidensområde: Diagnostik/behandling

A

1a

Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg

1b

Randomiserede kontrollerede forsøg

1c

Absolut effekt

B

2a

Systematisk review af homogene kohortestudier

2b

Kohortestudier

2c

Databasestudier

3a

Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser

3b

Case-kontrol-undersøgelser

C

4

Opgørelser, kasuistikker

D

5

Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering eller anbefaling baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfi ngerregel

5

Anbefalet af arbejdsgruppen som god klinisk praksis