Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bilag 3: Hamiltons depressionsskala

Se vejledning om brug af Hamiltons depressionsskalaer på DSAM’s hjemmeside www.dsam.dk.

HAM-D6

Score

Nedsat stemningsleje

0-4

Arbejde og interesser

0-4

Somatiske symptomer generelt

0-2

Psykisk angst

0-4

Skyldfølelse

0-4

Psykomotorisk hæmning

0-4

Ingen depression 0-4, tvivlsom depression 5-6, let depression 7-8, moderat depression 9-11, middelsvær til svær depression 12-22.

HAM-D17

Score

Nedsat stemningsleje

0-4

Skyldfølelse og selvbebrejdelser

0-4

Suicidale impulse

0-4

Indsovningsbesvær

0-2

Afbrudt søvn

0-2

Tidlig morgenopvågning

0-2

Arbejde og interesser

0-4

Psykomotorisk hæmning

0-4

Psykomotorisk agitation

0-4

Angst, psykiske komponenter

0-4

Angst, somatiske komponenter

0-4

Gastrointestinale symptomer

0-2

Somatiske symptomer generelt

0-2

Seksuelle forstyrrelser

0-2

Hypokondri

0-4

Manglende sygdomsindsigt

0-2

Vægttab

0-2

Total score 0-52.

Let depression 13-17; moderat depression 18-24; svær depression 25-52.