Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Appendiks C

Udrednings- og behandlingsforslag til sygehistorierne

"Det er vinter og"Fru Nielsen har pådraget sig et lavenergibrud. Du må spørge til disposition, rygevaner og motion, samt gennemgå patientens medicinforbrug og vurdere hendes vægt. Umiddelbart foreslå kalk og D-vitamin, samt reduktion af eventuelle andre risikofaktorer. Afhængig af patientens risikoscore og motivation vil det her ofte være relevant at henvise til knogleskanning, hvis resultat vil være afgørende for eventuel behandling med antiresorptive medikamina.

"Hr. Hansen" Hr. Hansen har pådraget sig et lavenergibrud i hoften. Egen læge bør umiddelbart efter udskrivningen starte behandling med kalk og D-vitamin og instituere faldprofylakse inklusive hoftebeskyttere. Patienten er umiddelbart berettiget til tilskud til behandling med antiresorptive medikamina. En samlet klinisk vurdering vil afgøre, om behandlingen skal iværksættes - og bør ikke nødvendigvis forudgås af en knogleskanning.

"Fru Madsen" Fru Madsen skal udredes hos egen læge med anamnese og gynækologisk undersøgelse. Ved mistanke om gynækologisk lidelse skal hun henvises til gynækolog. Patienten vil gennemdiskutere eventuel hormonbehandling (udgangspunkt: 4års behandling) ved lægen. Diskussionen bør også inkludere risikovurdering med hensyn til osteoporose. Knogleskanning vil hos fru Madsen meget sjældent være indiceret - og slet ikke, hvis hormonbehandling vælges på grund af de klimakterielle bortfaldssymptomer.

"Fru Petersen, en lille træt, udslidt, småtspisende" Egen læge bør tage en grundig diskussion med patienten om de foreliggende risikofaktorer (tobak, Prednisolon, kost osv.). Patienten bør umiddelbart anbefales tilskud af kalk og D-vitamin samt knoglevenlig kost. Hvis behandling med Prednisolon >7,5 mg/dag i et halvt år kan forudses, skal knogleskanning foreslås. Hvis T-score <1 bør behandling med bisfosfonat initieres.

"Mette, den 20-årige kvindelige maratonløber" Egen læge bør tale med hende om risikoen for osteoporose ved vedvarende stor sportspræstation og menostasi over 3/4 år. P-piller bør overvejes, og patienten må selv afgøre, om hun vil fortsætte sin sport. Patienten bør følges over en periode. Der er ikke umiddelbart indikation for henvisning til gynækolog eller knogleskanning.

"Lederen af X-købing plejehjem" Man bør tage en grundig snak med plejehjemslederen samt eventuelt personale. Erindre om regelmæssig gennemgang af medicinforbrug samt faldprofylakse. Sikre at alle beboere får kalk og D-vitamin, samt slå et slag for, at den lokale kommunalforvaltning bevilger penge til hoftebeskyttere.

"Fru Hansen er medhjælpende hustru" Der bør primært foretages en praktisk risikovurdering. Hvis der foreligger væsentlige risikofaktorer, vil det være oplagt at foranledige en DEXA-skanning. Hvis hun er sund med knoglevenlig livsstil uden disponerende faktorer, er der ikke umiddelbart medicinsk indikation, men hvis patienten har et ønske om at få foretaget en skanning, vil ønsket være svært af afslå.