Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Tilskudsregler

Lægemiddelstyrelsen fastsætter regler for tildeling af tilskud til osteoporosemedicin. Reglerne vurderes og revideres løbende. Reglerne opdateres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud/overblik/kriterier.asp

Enkelttilskud til bisfosfonater og raloxifen vil normalt kunne imødekommes, hvis patienten opfylder én eller flere af følgende betingelser:

 • Røntgenologisk påvist lavenergifraktur i hofte og/eller columna.

 • Mindst én risikofaktor for udvikling af osteoporose (se nedenfor), og hvor BMD-måling på ryg eller hofte med Z-score < -1 eller T-score < -2,5. Risikofaktorer skal oplyses.

 • Nuværende eller planlagt steroidbehandling >7,5 mg/døgn i mere end 6 måneder og BMD-måling på columna eller hofte med Z-score < 0 eller T-score < -1.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen bør personer med lidelser, og tilstande med øget risiko for osteoporotisk fraktur i epidemiologiske studier tilbydes BMD-måling. Følgende lidelser og tilstande er tilstrækkelige

 • Familiær disposition i lige linie for osteoporose

 • Kvinder med BMI < 19 kg/m 2

 • Tidligere lavenergifraktur

 • Osteogenesis imperfecta

 • Tidlig menopause (før 45 år)

 • Systemisk glukokortikoidbehandling

 • Nedsat fysisk aktivitet

 • Lav tilførsel af kalcium og D-vitamin

 • Rygning

 • Stort alkoholforbrug

 • Ældre med øget risiko for fraktur på grund af faldtendens

 • Sygdomme associeret med osteoporose

Ved sygdomme associeret med osteoporose forstås eksempelvis

 • Anorexia nervosa

 • Malabsorption (herunder tidligere gastrectomi)

 • Primær hyperparathyreoidisme

 • Hyperthyreoidisme

 • Organtransplantation

 • Kronisk nyreinsufficiens

 • Langvarig immobilisation

 • Mb. Cushing

 • Mastocytose

 • Rheumatoid artrit

 • Myelomatose

Patienter med ovennævnte sygdomme bør udredes og behandles i andet speciallægeregi.

OBS!

Tilskud baseret på lavt T-score forekommer relevant, da frakturrisikoen stiger med faldende T-score.

Vi finder ingen dokumentation for værdien af antiosteoporotisk behandling iværksat alene på baggrund af lavt Z-score.

Vi mener ikke, at knogleskanning ukritisk bør tilbydes personer med kun en af de i listen nævnte disponerende tilstande.