Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Fysio- og ergoterapi

Patienter med lav BMD men uden frakturer kan tilbydes skriftlig instruks i betydningen af fysisk aktivitet, løfte- og arbejdsteknik. Patienter med columnafrakturer bør efter den initiale fase tilbydes aktiv optræning og instruks i selvhjælp (fx låsning af lænden) og løfteteknik eventuelt som holdundervisning. Belastningen af ryggen under løft kan være betydelig, og patienterne bør instrueres i ikke at løfte tunge genstande. Der kan være behov for ergoterapeutisk vurdering af funktionsniveau (ADL) og behov for hjælpemidler samt instruktion i hensigtsmæssige arbejdsbevægelser.