Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Sygehistorier fra almen praksis

Det er vinter og en af de første dage med sne. En frisk og selvhjulpen kvinde, fru Nielsen på 65 år, har pådraget sig sit første underarmsbrud ved at falde på fortovet. Af skadestuenotatet fremgår det, at fru Nielsen har en halisteretisk (afkalket) knogletegning.-Har fru Nielsen osteoporose?-Vil du foreslå nærmere udredning?

Du modtager epikrise om 80-årige hr. Hansen, som er snublet i gulvtæppet derhjemme og har brækket hoften. Han er blevet opereret og udskrives til hjemmet med hjemmehjælp og mad udefra. Han er ikke i stand til at klare sig uden hjælp.-Har hr. Hansen osteoporose?-Skal han undersøges nærmere?-Mon hjemmesygeplejen tænker på faldprofylakse?

45-årige fru Madsen henvender sig på grund af uregelmæssige, udsættende og til tider meget voldsomme menstruationer samt begyndende hedestigninger og svedeture.-Skal hun til gynækolog?-Skal hun have hormoner på grund af overgangsalderens gener eller for at forebygge afkalkning?-Hvor mange år skal hun i givet fald fortsætte behandlingen?

Fru Petersen, en lille, træt, udslidt, småtspisende og astenisk 50-årig kvinde kommer på grund af rygerlunger. Amtet har flere gange rykket hende for smear undersøgelse af livmoderhalsen. Hun har tidligere fået flere prednisonkure på grund af lungerne. Har ingen ressourcer.

-Bør egen læge tale med hende om risikoen for osteoporose?-Hun har det måske allerede?-Hvilke konsekvenser kan det få at gennemføre en knogleskanning?

Mette er en 20-årig, kvindelig maratonløber, der henvender sig, da hun ikke har haft menstruation i et år.-Bør hun holde op med at løbe maraton?-Vil du henvise til en gynækolog og eventuelt skanning?

Lederen af X-købing plejehjem ringer brødebetynget og fortæller, at de med kun 2 ugers mellemrum har haft en patient med collum femoris fraktur. Personalet er bange for, at det er deres skyld.-Hvad skal de gøre?

Fru Hansen på 58 år er medhjælpende hustru på en gård, hvor hun dog ikke har kræfter til at hjælpe så meget til mere. Hun har ved et arrangement i Landboforeningen fået målt en foruroligende lav knogletæthed ved hælskanning.-Skal hun henvises til knogleskanning af columna og hofte? Se forslag til udredning og behandling side 42.