Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Implementering af osteoporosevejledningen

For at indsatsen på osteoporoseområdet skal bedres, er det vigtigt, at man i amterne og i egen praksis tager initiativer, som kan styrke indsatsen.

På amtsligt plan kan det overvejes at nedsætte en amtslig følgegruppe vedrørende osteoporose.

  • Formålet er at styrke og koordinere den amtslige indsats for at forebygge, diagnosticere og behandle osteoporose. En amtslig følgegruppe bør repræsenteres af både det faglige og politiske miljø med nøglepersoner fra almen praksis, endokrinologi, ortopædkirugi, intern medicin, reumatologi, gynækologi, klinisk biokemi, røntgendiagnostik, sygehusledelse, amt, hjemmeplejen og patientforeninger.

  • Den amtslige følgegruppe skal sørge for, at der udarbejdes patientforløbsprogrammer, hvori der tages stilling til 1) udredningsprogram, 2) henvisningsregler, 3) adgang til knogleskanning, 4) skanningskapacitet, 5) møder og kursusvirksomhed, 6) monitorering af programmet – audit og 7) information af borgerne.

  • Der kunne på landsplan eller amtsligt via §2-ordningen skabes rammer for en osteoporoseprofylaktisk konsultation, som skal finde sted hos egen læge eller i patientens hjem i lighed med det system, man kender fra den profylaktiske konsultation vedrørende iskæmisk hjertesygdom.

I egen praksis kan overvejes:

  • at øge opmærksomheden i det daglige for at identificere højrisikopatienter.

  • præcisere egne udrednings- og behandlingsstrategier inkl. henvisningsstrategier.

  • lægge plan for klinikkens efteruddannelse, både af læger og personale.

  • sørge for at ligge inde med relevant informationsmateriale til egne patienter.