Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Organisation af undersøgelse og behandling

Organisation af udrednings- og behandlingstilbud må foregå amtsligt. For at sikre faglig ekspertise og optimal standard bør der etableres en følgegruppe i hvert amt med deltagelse af relevant sundhedsfagligt og administrativt personale.

Der bør være mulighed for behandlingsvejledning på relevant sygehusafdeling, såfremt den praktiserende læge måtte ønske det. Der bør være aftalt retningslinier for henvisning at patienter med kompliceret sekundær osteoporose til videre diagnostik og behandling.

Det bør regionalt aftales, hvorledes det sikres, at patienter med osteoporotiske frakturer fra ortopædkirurgisk afdeling henvises til udredning og evt. behandling.

Skanningskapaciteten må justeres i overensstemmelse med gældende rekommandationer og praksis. Knogleskanning bør være vederlagsfri efter lægelig henvisning, når anbefalingerne i denne vejledning følges.

Relevante behandlingstilbud i form af smertebehandling, ergoterapi og fysioterapi bør være til stede regionalt.