Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Risikofaktorer

Lav knoglemineraltæthed er én af flere risikofaktorer for lavenergifrakturer10

Risikofaktorer for fald
  • lægemidler

  • alkohol

  • muskelsvækkelse

  • balanceforstyrrelse

  • nedsat syn

  • svimmelhed

  • nykturi

  • dårlig belysning

  • løse tæpper og dørtrin

  • glatte gulve og ujævne fortove1

Risikofaktorer for osteoporose

Ikke-modificerbare

•  kvindekøn

•  høj alder

•  familiær disposition

•  sen menarche

•  tidlig menopause

•  tidligere lavenergifraktur

Modificerbare

•  rygning

•  stort alkoholforbrug

•  inaktivitet

•  immobilitet

•  utilstrækkelig ernæring

•  nedsat soleksposition

•  lav knoglestyrke (BMD)

•  glukokortikoidbehandling og disponerende sygdom10

•  menostasi pga. eksessiv sport

•  lav legemsvægt (BMI)