Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Smertebehandling

De akutte smerter efter en columnafraktur varer oftest 2-6 uger og kan initialt kræve sengeleje og analgetika, herunder eventuelt morfika. Patienten mobiliseres hurtigst muligt, idet der evt. anvendes intermitterende sengeleje med hvileperioder af 1-2 timers varighed ved smerter. Som initial støtte kan anvendes korset eller mobilisering i bassin. Morfika og korset seponeres hurtigst muligt. Paracetamol (evt. med kodein) og NSAID hjælper ofte ved både akutte og kroniske smerter.