DSAM Logo

Anders Beich

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Formand for DSAM

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: It og data

anders@beich.dk
Officielle henvendelser til selskabet bedes du også sende til dsam@dsam.dk


Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Bolette Friderichsen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Næstformand

Valgt af: DSAM Nordjylland

Ordførerskab: Uddannelse og rekruttering

bolette.f@gmail.com

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Christina Kjerulff

<i>Privatfoto</i>
Privatfoto

Medlem

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: Kvalitet

ackjerulff@gmail.com

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Roar Maagaard

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem/kasserer

Valgt af: DSAM Midtjylland

Ordførerskab: Internationalt 

roar@raskmaagaard.dk

Selvdeklarering: Konsulent hos Gyldendal Akademisk vedr. medicinske udgivelser. Referent hos medicin.dk vedr. smertebeh., kvalme & opkastning, migræne.

Daniel Kaminski Rotenberg

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: DSAM Syddanmark

Ordførerskab: Medicinområdet

drotenberg@health.sdu.dk

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Anne Møller

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: DSAM Sjælland

Ordførerskab: Forskning

annemoller1972@gmail.com

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Lise Dyhr

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: DSAM Hovedstaden

Ordførerskab: Ulighed i sundhed og personcentreret almen medicin (PAM)

Observatør for MPL/TPL

lise.dyhr@dadlnet.dk

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Jesper Bossel Holst Christensen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Medlem

Valgt af: FYAM

Ordførerskab: FYAM

fyam-formand@dsam.dk

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Lasse Karlsen Eck

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

FYAM-medlem

Valgt af: Repræsentantskabet

Ordførerskab: Rekruttering

lasse.karlsen.eck@gmail.com

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Tove Kristjansen

Suppleant

Valgt af: Repræsentantskabet

d207128@dadlnet.dk

Selvdeklarering: TBA

Maria Bach Nikolajsen

FYAM-suppleant 

Valgt af: Repræsentantskabet

mariabachnikolajsen
@gmail.com

Selvdeklarering: Intet at deklarere.

Claus Rendtorff

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Observatør for Kvalitetsudvalget

Selvdeklarering: Ikke relevant.

Ellen Louise Kristensen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Observatør for Practicus

redaktoer@dsam.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

 

 

 

Mireille Lacroix

Observatør for PLO

Selvdeklarering: Ikke relevant

 

 

 

Jørgen Skadborg

Suppleant for PLO-observatør

Selvdeklarering: Ikke relevant

Jette Kolding Kristensen

Observatør for forskningsmiljøet i Aalborg

jkk@dcm.aau.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant.

Kaj Sparle Christensen

<i>Foto: Imagebureauet</i>
Foto: Imagebureauet

Observatør for forskningsmiljøet i Aarhus

kasc@alm.au.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

 

 

John Sahl Andersen

Observatør for forskningsmiljøet i København

sal@sund.ku.dk

Selvdeklarering: Ikke relevant

 

 

Vakant

Observatør for forskningsmiljøet i Odense