DSAM Logo

Ph.d.-forum er sammenslutningen af forskere inden for almen praksis, der endnu ikke har opnået en ph.d.-grad. Vi mødes en gang om året til årsmøde, som på skift arrangereres af de fire forskningsmiljøer. Møderne strækker sig over to dage og består af faglige oplæg og sociale arrangementer. Vi har tidligere været på sightseeing, f.eks. i Aalborg et par år tilbage var vi i Aalborg tårnet og i Musikkens Hus, og under forrige årsmøde i Aarhus var vi i Escape Room. Vi plejer desuden at spise ude og lækkert!

Ph.d.-forum mødes kun planlagt til årsmøderne, og man skal ikke registrere sig eller tilmelde sig til forummet, blot til årsmøderne såfremt man ønsker at deltage. Man forpligter sig således ikke til forummet, og man er velkommen til at deltage i årsmøderne, også selv om man ikke har lægefaglig baggrund. Ønsker man at besidde en post i ph.d.-forum, forpligter man sig dog til deltagelse i Forskningsudvalgsmøder og til FYAM-møder. Næstformanden skal lave en årsberetning, som indsendes til formanden. Forskningsudvalget mødes to gange per semester, altså fire gange om året i København, Aarhus og Odense og en sjælden gang i Aalborg. Her sidder man til bords med et udvalg af forskningsaktive seniorer – de fleste heraf speciallæger i almen medicin, men andre faglige baggrunde er også repræsenteret. Der drøftes forskning i almen medicin. Hvordan den kan styrkes, hvilke projekter der kræver opmærksomhed, hvad vi kan gøre for hinanden på tværs af de danske forskningsmiljøer og endeligt hvad vi kan yde/bidrage med udenlands. FYAM-udvalget er et af DSAM’s faste udvalg og består af medlemmer, observatører og udpegede, som alle er FYAM-medlemmer, samt 1 DSAM-medlem. FYAM-udvalget holder 6 møder årligt på skift i Kolding, Aarhus, Aalborg, Odense og København. Her forventes deltagelse fra ph.d.-forum næstformanden i den by, mødet afholdes.

Hvert år afholdes generalforsamling i ph.d.-forum og hvert andet år valg. I ph.d.-forum kan man besidde en næstformandspost og en suppleantpost. Hver enhed skal besidde disse to poster. Der er en formandspost, og denne går på tur. Samtlige poster besiddes i to år af gangen. Jeg har været formand i nu to år, inden mig var Jonas Fynboe Ebert fra Aarhus formand, og efter mig (og Aalborg) er det Odenses tur. Om to år bliver det Københavns tur til at stille op med en formand fra deres miljø.

Formanden skal deltage i Forskningsudvalgsmøderne som repræsentant for ph.d.-forum og skal desuden indberette årsrapporter til DSAM. Formanden skal være medlem af DSAM og næstformanden medlem af FYAM. Når man er medlem af DSAM, er man automatisk medlem af FYAM. Jeg har fra sidelinjen fulgt med i en snak om, hvorvidt disse krav skulle ændres, i lyset af at samtlige miljøer ikke altid er lige godt udrustet med ph.d.-studerende med lægefaglig baggrund og medlemskab af DSAM. Dette har bl.a. været tilfældet i Aalborg, hvor vi ikke har været flere end tre læger, men dette er nu ikke længere aktuelt. 

Vi skulle alle have været til årsmøde anno 2020 i Odense, men pga. restriktioner for mødeaktiviteter med baggrund i covid-19 epidemien blev kontakten i stedet bag en skærm med 17 deltagere. En vigtig del af årsmøderne i dette forum er muligheden for at socialisere og skabe eller udvide sit netværk med yngre forskere fra andre miljøer end ens eget. Derfor er det besluttet ikke at aflyse det fine program Odense har arbejdet for at tilrettelægge, men i stedet udskyde til næste år. Af denne årsag vil Aalborg som planlagt ikke afholde årsmøde i 2021, men først i 2022. Formanden og næstformænd i samråd har dog besluttet at afholde denne generalforsamling og valg til følge virtuelt med obligatorisk deltagelse fra netop disse og mulighed for deltagelse af yngre forskere fra samtlige miljøer.

Hvert miljø har bidraget med en status på det forgangne år, og næstformænd og suppleanter bliver som følger:

Aalborg: næstformand Julie Jepsen Strøm, suppleant Christian Lund Nørgaard Straszek

Aarhus: næstformand Anders Aasted Isaksen, suppleant Amanda Sandbæk

Odense: næstformand Isabella Pernille Rasthøj, suppleant Tobias Kvist Stripp

København: næstformand Pernille Hølmkjær, suppleant Maria Louise Veimer Jensen

Ny formand for Ph.d.-forum: Louise Brygger Venø fra Odense

Ph.d.-forum har en Facebook side. Den hedder PhD forum almen medicin. Denne kan man anmode medlemskab af og hermed få adgang til andre yngre forskere på tværs af miljøerne. På denne side postes normalvis filer eller andet brugbart til deling umiddelbart efter afholdelse af årsmøderne. I øvrigt er der ikke megen aktivitet eller notifikationer tilknyttet siden.

Denne generalforsamling markerer som sagt enden på min formandsperiode og 2 års virke i DSAMs forskningsudvalg, hvor jeg har deltaget i samtlige, 8 møder afholdt i København, Aarhus og Odense. Om to uger skulle vi have ses – og endda i Aalborg, men i stedet bliver dette også virtuelt, og her vil jeg takke af for en spændende opgave, som jeg håber den nye formand vil kunne genkende.

Negar Pourbordbari
Læge, ph.d. studerende ved Center for almen medicin i Aalborg