Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Udpegninger i eksterne udvalg

Oversigt over medlemmer, der er udpeget af DSAM til at sidde i eksterne udvalg og arbejdsgrupper.

Udpeget til

Navn(e)

Danish Diabetes Academy: DDA National Advisory Forum

Jette Kolding Kristensen

Danmarks Lungeforening: Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings Fond

Jesper Lykkegaard

Dansk Cardiologisk Selskab: Revision af DCS holdningspapir om palliation ved fremskreden hjertesygdom

Trine Brogaard

Dansk Center for Brystkræftsenfølger - DCCL: Retningslinjer for screening, udredning og behandling af generelle senfølger efter kræft og kræftbehandling

Annika Norsk Jensen

Dansk Center for Hjernerystelse: Arbejdsgruppe for tidlig information efter commotio cerebri ved skadestuer og almen praksis

Ola Theilgaard

Dansk Center for Hjernerystelse: Styregruppe for Dansk Center for Hjernerystelse

Ola Theilgaard

Dansk Endokrinologisk Selskab - DES: National behandlingsvejledning - graviditet og thyroideasygdomme - 3. revision

Jette Kolding Kristensen

Dansk Lægemiddel Information: Forfatter og referent - Medicin.dk - Antibiotikavejledning m.v.

Sidsel Böcher

Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Inflammatoriske reumatiske sygdomme

Peter Søttrup

Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Svær overvægt

Rasmus Køster-Rasmussen

Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Tobaksafhængighed

Thomas Birk Kristiansen

Dansk Nefrologisk Selskab - DNS: Opdatering af vejledning om vurdering og behandling af nyresygdom

Tove Kristjansen

Dansk Pædiatrisk Selskab: Lægefaglig holdningserklæring om at svær overvægt bør håndteres og respekteres på lige fod med andre alvorlige kroniske sygdomme

Rasmus Køster-Rasmussen

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - DSOG: Revision af nationale guideline omkring GDM

Jette Kolding Kristensen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Netværk for diagnosesikkerhed

Claus RendtorffJohn Brodersen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Patientsikkerhedsrådet

Anne Christina Kjerulff

Dansk Urologisk Cancer Gruppe - DUCG: Styregruppemedlem

Søren Barton McNair

Danske Regioner: Etablering af multidisciplinære Psykiatrigrupper (DMPG'er)

Anne MøllerClaus RendtorffKaj Sparle Christensen

Danske Regioner: Kontaktperson til National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening

John Brodersen

Danske Regioner: National følgegruppe for kvalitetsarbejdet i Psykiatrien

Bolette Friderichsen

Danske Regioner: Nationalt netværk på diabetesområdet

Jette Kolding Kristensen

Danske Regioner: Styregruppe for Regionernes Bio- og GenomBank

Thomas Birk Kristiansen

Diverse: Indvielsessymposium præhospital- og akutforskning - 22/1 2024

Bolette Friderichsen

Diverse: Advisory Board for Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Roar Maagaard

Diverse: Deep End Danmark - advisory board

Søren Due-Andersen

Diverse: Lundbeckfondens bedømmelsesudvalg

Troels Mengel-Jørgensen

Diverse: Faglig følgegruppe - forskningsprojekt Mind the Heart

Janni Kristensen

Diverse: Internationalt netværk - Social Prescription

Ellen Louise Kristensen

Diverse: Nordic committee on specialist training in general practice

Roar Maagaard

Diverse: PLU-Fonden

Anders Elkær JensenRoar Maagaard

Diverse: Tværfagligt netværk Ligevægt

Rasmus Køster-Rasmussen

Diverse: Referencegruppe for revideret Hvidbog om rehabilitering

John Sahl Andersen

Diverse: Senfølgerforeningens sundheds- og socialfaglige udvalg

Marianne Puge Nielsen

Diverse: Styregruppe for Vidensnetværk for almen praksis (VID)

Bolette Friderichsen

Diverse: Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppe

Peder Olesgaard

DSAM: DSAM-baggrundsgruppe til den udpegede i Nationalt Forum for Polyfarmaci

Daniel Derman RotenbergGitte Krogh Madsen

DSAM: Multipraksisundersøgelsesudvalget

Anders Elkær JensenSøren Due-Andersen

DSAM: Observatør til FYAM-udvalget fra DSAM bestyrelsen

Cees Stavenuiter

DSAM: ICPC styregruppe

Jon Eik ZwislerLasse Karlsen Eck

FE København: Konference Hvilken rolle har almen praksis i behandling af patienter med svær psykisk sygdom - 18/1 2024

Bolette Friderichsen

KiAP: DSAM-ekspert til KiAP klyngepakke om Attester

Erik Holk

KiAP: Faglig konsulent til klyngepakke om familiær hyperkolestorolæmi

Gitte Krogh Madsen

KiAP: Klinisk baggrundsgruppe for forløbsplaner

Maria Krüger

Kræftens Bekæmpelse: Referencegruppe til Partnerskab om senfølger

Helle Skelmose Ibsen

Kræftens Bekæmpelse: Følgegruppe - Styrket indsats i AP på kræftområdet

Bolette Friderichsen

LIF: Sund innovation - Plads til fornyelse i sundhedsvæsenet - konference 5/2 2024

Thomas Birk Kristiansen

LVS: Bestyrelsesmedlem LVS

Anders Beich

LVS: Ekspertgruppe for LKT vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

Kamilla Rost

LVS: Faglig ekspert til Epidemikommissionen

Anders Beich

LVS: Fagudvalg for analyse af anvendelse af hjemme?NIV (non?invasiv ventilation) til KOL? patienter (Behandlingsrådet)

Jesper Lykkegaard

LVS: Fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien (Behandlingsrådet)

Ninna Schultz Askou

LVS: Fagudvalg vedr. Selfback app - lænderygsmerter (Behandlingsrådet)

Karen Caroline Goss

LVS: Følgegruppe vedr. kvalificering af fagligt oplæg til etablering af nærhospitaler

Johan Reventlow

LVS: SST's Udvalg for kræft

Anders Beich

LVS: Medlemsmøde om Fremtiden for kliniske retningslinjer - 15/1 24 kl. 13 - 17

Marianne Dam Lentz

Anette Sonne Nielsen

LVS: Fagudvalg for analyse af behandling af knæsmerter (Behandlingsrådet)

Jesper Lykkegaard

LVS: Revision af vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet

John Brodersen

Lægeforeningen: Lægeforeningens Forskningsudvalg

John Brodersen

Medicinrådet: Fagudvalg vedrørende type 2-diabetes

Gitte Krogh MadsenJette Kolding Kristensen

Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression hos voksne

Jonas Meile

Midtkraft (Region Midtjylland): Oplægsholder på Store Praksisdag - 6/9 2024

Bolette Friderichsen

MPL: Bestyrelsesmedlem Månedsskrift for Almen Praksis

Lise Dyhr

Nationalt Videnscenter for Hovedpine: Dialogmøde ifm. whitepaper om fremtidens hovedpinebehandling

Roar Maagaard

NFGP: Nordisk gruppe om bæredygtighed

Cees Stavenuiter

PLO: Formøder ifm. bestyrelsesmøder i FAP

Bolette Friderichsen

PLO: Arbejdsgruppe for patienter med multisygdomme

Marianne Dam Lentz

PLO: Repræsentant til Det Lægelige Specialeråd i Region Syddanmark

Niels Kristian Kjær

PLO: FMB-brugergruppe for almen praksis

Peter Bystrup

PLO: Klinikkens Cockpit (OK22-projekt)

Anders PriorFlemming BroMerete Hansen

PLO: Observatør - PLO's bestyrelse

Bolette Friderichsen

PLO: Trivselsudvalget

Roar Maagaard

Søren Due-Andersen

PLO: Efteruddannelsesudvalget DSAM/PLO

Cees Stavenuiter

Helle Skelmose Ibsen

Søren Prins

PLO: Styregruppe for Forskning (FAP)

Troels Mengel-Jørgensen

PLO: Styregruppe for Kvalitet (FAP)

Anne Christina Kjerulff

PLO: Styregruppe for efteruddannelse (FAP)

Cees Stavenuiter

PLO: Arbejdsgruppe til Patienttilfredshedsundersøgelse

Anne Christina Kjerulff

PLO: Udredning - PLU & TPL

Lise Dyhr

Roar Maagaard

PLO: Digitaliseringsudvalg

Maria Krüger

RKKP: Fagligt Råd

Anne Christina Kjerulff

RKKP: Projektstyregruppe for Nyt Dansk Hjerteregister

Palle Mark Christensen

RKKP: Styregruppe for Dansk Depressions Database

Claus Rendtorff

RKKP: Styregruppe for Dansk Diabetes Database

Jette Kolding Kristensen

RKKP: Styregruppe for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Palle Mark Christensen

Peter Bonfils

RKKP: Styregruppe for Dansk Hjertesvigtsdatabase

Palle Mark Christensen

RKKP: Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Kirubakaran Balasubramaniam

RKKP: Styregruppe for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Svend Kier

RKKP: Styregruppe for Dansk Rygdatabase

Charlotte Voglhofer

RKKP: Styregruppe for Dansk Voksen Diabetes Database

Jette Kolding Kristensen

RKKP: Styregruppe for Databasen for Astma i Danmark

Rune Ahrensberg

RKKP: Styregruppe for Databasen for COVID-19 senfølger

Rune Aabenhus

RKKP: Styregruppe for den nationale kliniske kvalitetsdatabase Atrieflimren i Danmark

Palle Mark Christensen

RKKP: Styregruppe for kvalitetsdatabase for Familiær Hyperkolesterolæmi

Gitte Krogh Madsen

SDS: Udvikling af spørgeskema til patienter med kroniske smerter

Gitte Krogh Madsen

Kaj Sparle Christensen

Jens Søndergaard

SDS: Den nationale PRO-styregruppe

Kaj Sparle Christensen

Sjældne Diagnoser: Deltagelse i sjældne-arbejdet

Tove Kristjansen

Socialstyrelsen: Forløbsbeskrivelse for personer med svære spiseforstyrrelser (børn, unge og voksne)

Tove Kristjansen

SST/NKA: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger for udredning af personer med smerter i almen praksis

Gitte Krogh MadsenJon Eik ZwislerNiels Bentzen

SST/NKA: NKA for farmakologisk behandling af smerter

Gitte Krogh MadsenJon Eik ZwislerTove Kristjansen

SST/NKA: NKA for udredning og behandling af svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug

Lone Borelli-Kjær

SST/NKA: NKA om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af Covid-19

Malene Plejdrup Hansen

SST/NKA: NKA for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens

Janne Unkerskov

SST/NRL: Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi (IRF)

Janne UnkerskovThomas Birk Kristiansen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - diabetes og anoreksika

Janne UnkerskovJette Kolding Kristensen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - hjertekredsløb

Bo ChristensenSusanne Larsen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - Mave-tarm

Dorte JarbølNikolaj Askjær

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - smertebehandling

Gitte Krogh MadsenJens Gram-Hansen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - urinvejssygdomme

Janne Unkerskov

SST/NRL: Specialistgruppen for NRL - psykofarmaka

Nina Åslund

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - alkohol

Gitte Krogh Madsen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - knogler

Johan Reventlow

SST: Arbejdsgruppe for anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi

Tove Kristjansen

SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerne

Bolette Friderichsen

SST: Arbejdsgruppe for kvalitetspakke for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Inger Overgaard Højvig

SST: Arbejdsgruppe for osteoporose mestringsmateriale

Johan Reventlow

SST: Arbejdsgruppe for revidering af Vejledning om hjemmesygepleje

Niels Dreisler

SST: Arbejdsgruppe for Seponeringslisten

Janne Unkerskov

SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af faglig visitationsretningslinje for BED

Rasmus Køster-Rasmussen

SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af forløbsbeskrivelse for voksne med psykoselidelser

Henrik Nordentoft

SST: Arbejdsgruppe vedr. senfølger ved COVID-19

Anne Møller

SST: Arbejdsgruppe, der skal rådgive om faglige rammer for etablering af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelser

Ruth Kirk Ertmann

SST: Ekspertgruppe vedrørende PFAS

John Brodersen

SST: Epidemigruppen

Johan Reventlow

SST: Faglig følgegruppe til niveaudeling af sundhedsplejens ydelser

Anne Christina Kjerulff

SST: Fagligt panel om tidlig opsporing og behandlingstilbud til gravide og nybagte forældre udsat for vold

Ruth Kirk Ertmann

SST: Forløbsbeskrivelse for børn og unge med psykoselidelser

Hanne Fly

SST: Følgegruppe for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet

John Brodersen

SST: Følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025

Inger Overgaard Højvig

SST: Følgegruppe vedr. SST's initiativ Virksom rehabilitering for ældre

Marianne Dam Lentz

SST: Medlemskab af Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Tove Kristjansen

SST: Nationalt forum for polyfarmaci

John Sahl Andersen

SST: Nationalt forum for sklerose

Elke Dorothea Baurichter

SST: Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed

Bolette Friderichsen

SST: Praktiserende læge(r) til kvalificering af et notat, der skal øge henvisning til rygestop fra almen praksis

Tove Kristjansen

SST: Referencegruppe vedr. revision af de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Anne Christina Kjerulff

SST: Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse

Pernille Vieth

SST: Revision af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Karen-Dorthe Bach Nielsen

SST: Revision af pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund

Line Staehelin

SST: Revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Morten Ohrt

SST: Revision af pakkeforløb for prostatakræft

John Brodersen

SST: Senfølger efter COVID- 19 og genoptræning/rehabilitering

Bolette Friderichsen

SST: Specialistgruppe for NRL - hud

Jesper Lillesø

SST: Specialistgruppe for NRL - kønshormoner

Lotte HvasSøren Barton McNair

SST: SST's Vaccinationsråd

Rune Aabenhus

SST: Udarbejdelse af oplæg til ny national handlingsplan for AMR hos mennesker

Rune Aabenhus

SST: Udvalg for Hjertesygdomme

Bo ChristensenMarius Andersen

SST: Vejledning om håndtering af Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), Shigatoksinproducerende E. coli (STEC) m.v

Nikolaj Askjær

SST: Ankenævnet for Patienterstatning

Jette Dam-Hansen

SST: Faglig Covid-19 arbejdsgruppe

Anne Møller

SST: National alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Pernille Hølmkjær

Thomas Gorlén

SST: Revision af vejledninger om behandling af voksne med antidepressive og antipsykotiske lægemidler

Helene Larsson

Kaj Sparle Christensen

Statens Serum Institut: Rådgivende forum for det humane infektionsberedskab

Malene Plejdrup Hansen

Steno Diabetes Center: Følgegruppe for projekt om økonomiske incitamenter på tværs af sektorer (INCIDIA) (AP)

Bolette Friderichsen

STPS: Rådgivende udvalg for medicinområdet - DRUM

Janne Unkerskov

STPS: Arbejdsgruppe for udviklingen af målepunkter for apopleksiforløb

Mette Arbjørn

STPS: Fagligt Forum for Patientsikkerhed

Anne Christina Kjerulff

STPS: Sparringsperson ifm. Klog på UTH

Anne Holm

Sund.KU: Aftagerpanel for den lægevidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelse på KU

Gunver Lillevang

Wonca: International Classification Committee (WICC)

Preben Larsen

Wonca: WICC - ICPC-3 konsortium

Preben Larsen