Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Udpegninger i eksterne udvalg

Oversigt over medlemmer, der er udpeget af DSAM til at sidde i eksterne udvalg og arbejdsgrupper.

Udpeget til

Navn(e)

SST: NKA for udredning og behandling af svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug

Lone Borelli-Kjær

Danish Comprehensive Cancer Center - DCCC: Workshop vedr. styrket brug af real world data inden for kræftområdet - 24/5 2023

Bolette Friderichsen

Danish Diabetes Academy: DDA National Advisory Forum

Jette Kolding Kristensen

Danmarks Lungeforening: Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings Fond

Jesper Lykkegaard

Dansk Cardiologisk Selskab: Endorsement af ESC guidelines

Bo Christensen

Dansk Cardiologisk Selskab: Revision af DCS holdningspapir om palliation ved fremskreden hjertesygdom

Trine Brogaard

Dansk Center for Hjernerystelse: Arbejdsgruppe for tidlig information efter commotio cerebri ved skadestuer og almen praksis

Ola Theilgaard

Dansk Center for Hjernerystelse: Styregruppe for Dansk Center for Hjernerystelse

Ola Theilgaard

Dansk Endokrinologisk Selskab - DES: National behandlingsvejledning - graviditet og thyroideasygdomme - 3. revision

Jette Kolding Kristensen

Dansk Hypertensionsselskab: Guideline til behandling af akut svær hypertension

Bo Christensen

Dansk Knogleselskab - DKS: Arbejdsgruppe om vertebroplastik

Johan Reventlow

Dansk Lægemiddel Information: Forfatter og referent - Medicin.dk - Antibiotikavejledning m.v.

Sidsel Böcher

Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Inflammatoriske reumatiske sygdomme

Peter Søttrup

Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Svær overvægt

Rasmus Køster-Rasmussen

Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Tobaksafhængighed

Thomas Birk Kristiansen

Dansk Nefrologisk Selskab - DNS: Opdatering af vejledning om vurdering og behandling af nyresygdom

Tove Kristjansen

Dansk Pædiatrisk Selskab: Lægefaglig holdningserklæring om at svær overvægt bør håndteres og respekteres på lige fod med andre alvorlige kroniske sygdomme

Rasmus Køster-Rasmussen

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - DSOG: Revision af nationale guideline omkring GDM

Jette Kolding Kristensen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Følgegruppe til projekt: Klar til Samtalen

Anita Mink

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Patientsikkerhedsrådet

Anne Christina Kjerulff

Dansk Urologisk Cancer Gruppe - DUCG: Dansk Urulogisk Cancer Gruppe

Søren Barton McNair

Danske Regioner: Arbejdsmøde om fremtidens behandlingsforløb for borgere med lænderygbesvær

Holger-Henning Carlsen

Danske Regioner: Etablering af multidisciplinære Psykiatrigrupper (DMPG'er)

Anne MøllerClaus RendtorffKaj Sparle Christensen

Danske Regioner: Kontaktperson til National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening

John Brodersen

Danske Regioner: Møde om idëer til omlægning af aktivitet i behandlingen for muskel-skelet-lidelser

Søren Due-Andersen

Danske Regioner: National følgegruppe for kvalitetsarbejdet i Psykiatrien

Bolette Friderichsen

Danske Regioner: Nationalt netværk på diabetesområdet

Jette Kolding Kristensen

Danske Regioner: Samarbejde mellem almen praksis og hospitaler om billeddiagnostiske undersøgelser

Roar Maagaard

Danske Regioner: Styregruppe for Regionernes Bio- og GenomBank

Thomas Birk Kristiansen

Diverse: Advisory Board for Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Roar Maagaard

Diverse: Analyse af ventetider på psykologbehandling efter henvisning fra alment praktiserende læge

Hanne Fly

Diverse: Antibiotika forsyningsvanskeligheder - skandinavisk webinar - 12/6 2023

Jon Eik Zwisler

Diverse: Arbejdsgruppe non-melanom hudkræft DMCG

Bolette Friderichsen

Diverse: Arbejdsgruppe om hjerterehabilitering - sektorovergang

Bo Christensen

Diverse: Deep End Danmark - advisory board

Søren Due-Andersen

Diverse: Ekspertinterview om udvikling i praksisformer og opgaveløsning i almen praksis

Bolette Friderichsen

Diverse: Faglig følgegruppe - forskningsprojekt Mind the Heart

Janni Kristensen

Diverse: Interessentgruppe for Projekt Vi vil D

Mikkel Vass

Diverse: Internationalt netværk - Social Prescription

Ellen Louise Kristensen

Diverse: Klinisk brugergruppe (WebPatient) for projektet PRO i almen praksis

Daniel Derman Rotenberg

Diverse: Møde med Stoplinien om rygning og rygestop ifm. interessentanalyse

Anne Katrine Holm

Diverse: Nordic committee on specialist training in general practice

Roar Maagaard

Diverse: Oplæg på stormøde om behandling af overvægt

Bolette Friderichsen

Diverse: Paneldeltager til temadag: Kan praktiserende læger bruge en Geriater til sparring? - 23/5 2023

Bolette Friderichsen

Diverse: PLU-Fonden

Rikke Pilegaard HansenRoar Maagaard

Diverse: Referencegruppe for revideret Hvidbog om rehabilitering

John Sahl Andersen

Diverse: Senfølgerforeningens sundheds- og socialfaglige udvalg

Marianne Puge Nielsen

Diverse: Speaker på Osteoporosekonference 24/6 2021

Johan Reventlow

Diverse: Styregruppe for Vidensnetværk for almen praksis (VID)

Bolette Friderichsen

Diverse: Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppe

Peder Olesgaard

Diverse: Transition indenfor epilepsi

Pernille Vieth

Diverse: Udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne indenfor epilepsi

Pernille Vieth

DSAM: DSAM-baggrundsgruppe til den udpegede i Nationalt Forum for Polyfarmaci

Daniel Derman RotenbergGitte Krogh Madsen

DSAM: Multipraksisundersøgelsesudvalget

Anders Elkær JensenSøren Due-Andersen

DSAM: Observatør til FYAM-udvalget fra DSAM bestyrelsen

Marianne Dam Lentz

DSAM: RKKP - Fagligt råd

Lasse Karlsen Eck

DSKS: Årsmøde - Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren - 13-14/1 2023

Jon Eik Zwisler

FE Esbjerg: Lanceringssymposium af netværket Praksisnær forskning - 8/3 2023 i Esbjerg

Troels Mengel-Jørgensen

KiAP: DSAM-ekspert til KiAP klyngepakke om Attester

Erik Holk

KiAP: Faglig konsulent på klyngepakke om smertemedicin

Gitte Krogh Madsen

KiAP: Faglig konsulent til klyngepakke om familiær hyperkolestorolæmi

Gitte Krogh Madsen

KiAP: Forløbsplan for ISH

Bo Christensen

KiAP: Klinisk baggrundsgruppe for forløbsplaner

Merete Hansen

KiAP: Klyngepakke 2 om trivsel og arbejdsglæde

Gunver Lillevang

KiAP: Lægefaglig ekspert til klyngepakke - Dosispakket medicin/dosisdispensering

Gitte Krogh Madsen

Kræftens Bekæmpelse: Følgegruppe - Styrket indsats i AP på kræftområdet

Bolette Friderichsen

KU - Kbh. Universitet: Videnskabelig komité for POD23

Anne Møller

LVS: Bestyrelsesmedlem LVS

Anders Beich

LVS: Ekspertgruppe for LKT vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

Kamilla Rost

LVS: Faglig ekspert til Epidemikommissionen

Anders Beich

LVS: Fagudvalg for analyse af anvendelse af hjemme?NIV (non?invasiv ventilation) til KOL? patienter (Behandlingsrådet)

Jesper Lykkegaard

LVS: Fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien (Behandlingsrådet)

Ninna Schultz Askou

LVS: Fagudvalg vedr. Selfback app - lænderygsmerter (Behandlingsrådet)

Karen Caroline Goss

LVS: Følgegruppe vedr. kvalificering af fagligt oplæg til etablering af nærhospitaler

Johan Reventlow

LVS: Oplægsholder på LVS Repræsentantskabsmøde 10/11 2022

Søren Hast Prins

LVS: SST's Udvalg for kræft

Anders Beich

Lægeforeningen: Lægeforeningens Forskningsudvalg

John Brodersen

Lægeforeningen: Møde om nyt Prioriteringsråd (30/11 2022)

Bolette Friderichsen

Lægemiddelstyrelsen: Referencegruppe for medicinsk cannabis

Jon Eik Zwisler

Lægemiddelstyrelsen: Viden om effekt og bivirkning som led i Covid-19 vaccinationsindsatsen

Anders Beich

Medicinrådet: Fagudvalg vedrørende type 2-diabetes

Gitte Krogh MadsenJette Kolding Kristensen

Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression hos voksne

Jonas Meile

MPL: Bestyrelsesmedlem Månedsskrift for Almen Praksis

Lise Dyhr

Nationalt Videnscenter for Hovedpine: Dialogmøde ifm. whitepaper om fremtidens hovedpinebehandling

Roar Maagaard

PLO: Arbejdsgruppe for patienter med multisygdomme

Marianne Dam Lentz

PLO: Arbejdsgruppe ifht risikobaseret tilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed

Claus RendtorffThomas Birk Kristiansen

PLO: FMB-brugergruppe for almen praksis

Peter Bystrup

PLO: Klinikkens Cockpit (OK22-projekt)

Anders PriorFlemming BroMerete Hansen

PLO: Ny elektronisk svangrejournal

Pernille Vieth

PLO: Observatør - PLO's bestyrelse

Bolette Friderichsen

PLO: Observatør - PLO-Hovedstaden

Lise Dyhr

PLO: PLO's IT- og Dataudvalg

Anders Beich

PLO: PLO's Udvalg for Nær Sundhed

Niels Saxtrup

PLO: PLO/DSAM's Rekrutteringsudvalg

Lasse Karlsen EckRoar Maagaard

PLO: Programstyregruppe for KiAP

Claus Rendtorff

PLO: Styregruppe for Efteruddannelse (FAP)

Marianne Dam LentzNiels Saxtrup

PLO: Styregruppe for Forskning (FAP)

Troels Mengel-Jørgensen

PLO: Styregruppe for Kvalitet (FAP)

Anne Christina Kjerulff

PLO: Workshop - patientvinkel på praksisformer og opgaveløsning (SUM) - 2/2 23

Anne Christina Kjerulff

Region Hovedstaden: Referencegruppe - Ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser

Frederik Martiny

Region Hovedstaden: Udbredelse af den danske shared care model for angst og depression (2 workshops den 16/1 2023)

Claus RendtorffLise HøyerMireille Lacroix

RKKP: COVID-19 webinar: De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien (14/12 2022)

Rune Aabenhus

RKKP: Projektstyregruppe for Nyt Dansk Hjerteregister

Palle Mark Christensen

RKKP: RKKP Fagligt Råd

Anne Christina Kjerulff

RKKP: Styregruppe for Dansk Depressions Database

Claus Rendtorff

RKKP: Styregruppe for Dansk Diabetes Database

Jette Kolding Kristensen

RKKP: Styregruppe for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Henrik Prinds RasmussenPalle Mark Christensen

RKKP: Styregruppe for Dansk Hjertesvigtsdatabase

Palle Mark Christensen

RKKP: Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Kirubakaran Balasubramaniam

RKKP: Styregruppe for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Svend Kier

RKKP: Styregruppe for Dansk Rygdatabase

Charlotte Voglhofer

RKKP: Styregruppe for Dansk Voksen Diabetes Database

Jette Kolding Kristensen

RKKP: Styregruppe for Databasen for Astma i Danmark

Rune Ahrensberg

RKKP: Styregruppe for Databasen for COVID-19 senfølger

Rune Aabenhus

RKKP: Styregruppe for den nationale kliniske kvalitetsdatabase Atrieflimren i Danmark

Palle Mark Christensen

RKKP: Styregruppe for kvalitetsdatabase for Familiær Hyperkolesterolæmi

Gitte Krogh Madsen

SDS: Interview ifm. udvikling af nationalt spørgeskema til borgere med kroniske smerter

Niels Bentzen

SDS: Udvikling af spørgeskema til patienter med kroniske smerter

Gitte Krogh MadsenKaj Sparle Christensen

Sjældne Diagnoser: Deltagelse i sjældne-arbejdet

Tove Kristjansen

Socialstyrelsen: Forløbsbeskrivelse for personer med svære spiseforstyrrelser (børn, unge og voksne)

Tove Kristjansen

SST/NKA: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger for udredning af personer med smerter i almen praksis

Gitte Krogh MadsenJon Eik ZwislerNiels Bentzen

SST/NKA: NKA for farmakologisk behandling af smerter

Gitte Krogh MadsenJon Eik ZwislerTove Kristjansen

SST/NKR: NKR - Det Rådgivende Udvalg

Anders Beich

SST/NRL: Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi (IRF)

Janne UnkerskovThomas Birk Kristiansen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - diabetes og anoreksika

Janne UnkerskovJette Kolding Kristensen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - hjertekredsløb

Bo ChristensenSusanne Larsen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - Mave-tarm

Dorte JarbølNikolaj Askjær

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - smertebehandling

Gitte Krogh MadsenJens Gram-Hansen

SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - urinvejssygdomme

Janne Unkerskov

SST/NRL: Specialistgruppen for NRL - psykofarmaka

Nina Åslund

SST: Arbejdsgruppe for anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi

Tove Kristjansen

SST: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger til organisering af fødetilbud

Pernille Vieth

SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i den regionale psykiatri

Kaj Sparle Christensen

SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerne

Bolette Friderichsen

SST: Arbejdsgruppe for kvalitetspakke for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Inger Overgaard Højvig

SST: Arbejdsgruppe for osteoporose mestringsmateriale

Johan Reventlow

SST: Arbejdsgruppe for revidering af Vejledning om hjemmesygepleje

Niels Dreisler

SST: Arbejdsgruppe for Seponeringslisten

Janne Unkerskov

SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af faglig visitationsretningslinje for BED

Rasmus Køster-Rasmussen

SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af forløbsbeskrivelse for voksne med psykoselidelser

Henrik Nordentoft

SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af Videns- og redskabssamling til behandling af børn med funktionelle lidelser i let til moderat grad

Henriette Ry Kirstine Lund

SST: Arbejdsgruppe vedr. nedbringelse af overforbrug af medicin

Ásthildur ÁrnadóttirGitte Krogh Madsen

SST: Arbejdsgruppe vedr. senfølger ved COVID-19

Anne Møller

SST: Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse

Gosia Frosz Nielsen

SST: Arbejdsgruppe, der skal rådgive om faglige rammer for etablering af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelser

Ruth Kirk Ertmann

SST: Ekspertgruppe vedrørende PFAS

John Brodersen

SST: Epidemigruppen

Johan Reventlow

SST: Erfaringsopsamling vedr. vaccinationstilbud

Bolette Friderichsen

SST: Faglig følgegruppe til niveaudeling af sundhedsplejens ydelser

Anne Christina Kjerulff

SST: Faglig følgegruppe vedr. anbefalinger for organisering og indsatser på smerteområdet

Jens Gram-HansenNiels Bentzen

SST: Faglig gruppe for identificering af sundhedstilbud til ukrainske flygtninge

Merete Hansen

SST: Fagligt panel om tidlig opsporing og behandlingstilbud til gravide og nybagte forældre udsat for vold

Ruth Kirk Ertmann

SST: Forløbsbeskrivelse for børn og unge med psykoselidelser

Hanne Fly

SST: Følgegruppe for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet

John Brodersen

SST: Følgegruppe for opfølgning på ældretopmødet 2020 vedr. Ny Fælles Retning i ældreplejen

Marianne Dam Lentz

SST: Følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025

Inger Overgaard Højvig

SST: Følgegruppe vedr. SST's initiativ Virksom rehabilitering for ældre

Marianne Dam Lentz

SST: Generisk forløbsprogram for sjældne sygdomme

Tove Kristjansen

SST: Medlemskab af Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Tove Kristjansen

SST: Møde vedr. vejledninger til sundhedsaftaler og praksisplaner

Johan Reventlow

SST: Nationalt forum for polyfarmaci

John Sahl Andersen

SST: Nationalt forum for sklerose

Elke Dorothea Baurichter

SST: Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed

Bolette Friderichsen

SST: Opdatering af 'Vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko'

Mikkel Vass

SST: Oplægsholder til IRF Stormøde 2023

Tove Kristjansen

SST: Oplægsholder til SST's Udvalg for Kræft

Helle Skelmose Ibsen

SST: Praktiserende læge(r) til kvalificering af et notat, der skal øge henvisning til rygestop fra almen praksis

Tove Kristjansen

SST: Referencegruppe vedr. revision af de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Anne Christina Kjerulff

SST: Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse

Pernille Vieth

SST: Revision af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Karen-Dorthe Bach Nielsen

SST: Revision af pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund

Line Staehelin

SST: Revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Morten Ohrt

SST: Revision af pakkeforløb for prostatakræft

John Brodersen

SST: Senfølger efter COVID- 19 og genoptræning/rehabilitering

Bolette Friderichsen

SST: Specialistgruppe for NRL - hud

Jesper Lillesø

SST: Specialistgruppe for NRL - kønshormoner

Lotte HvasSøren Barton McNair

SST: SST's udvalg for Psykiatri

Kaj Sparle Christensen

SST: SST's Vaccinationsråd

Rune Aabenhus

SST: Sundhedsstyrelsens faglige COVID-19 arbejdsgruppe

Anders Beich

SST: Udarbejdelse af anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelse og ?opfølgning for mennesker med diabetes

Gitte Krogh MadsenJette Kolding Kristensen

SST: Udarbejdelse af oplæg til ny national handlingsplan for AMR hos mennesker

Rune Aabenhus

SST: Udvalg for Hjertesygdomme

Bo ChristensenMarius Andersen

SST: Vejledning om håndtering af Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), Shigatoksinproducerende E. coli (STEC) m.v

Nikolaj Askjær

SST: Virtuel konference om vaccination af børn

Søren Due-Andersen

Statens Serum Institut: Rådgivende forum for det humane infektionsberedskab

Malene Plejdrup Hansen

STPS: Rådgivende udvalg for medicinområdet - DRUM

Janne Unkerskov

STPS: Arbejdsgruppe for udviklingen af målepunkter for apopleksiforløb

Mette Arbjørn

STPS: Dialogmøde om bekæmpelse af ulovlige omskæringer

Daniel Derman Rotenberg

STPS: Fagligt Forum for Patientsikkerhed

Anne Christina Kjerulff

STPS: Sparringsperson ifm. Klog på UTH

Anne Holm

STPS: Vurdering af informationsmateriale om gulsot og tidlig opsporing af galdevejsatresi

Jon Eik ZwislerEmil Heilmann Sørensen

Sund.KU: Aftagerpanel for den lægevidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelse på KU

Gunver Lillevang

VID: Workshop - kræftopfølgning i almen praksis (12/10 2022)

Mette Kjærgaard Nielsen

VIVE: Interview om overbehandling og unødig dokumentation i sundhedsvæsenet

Anders BeichAnne Christina KjerulffBolette FriderichsenSøren Due-Andersen

Vælg Klogt/LVS: Digital workshop - tema: Blodprøver - 21/6 2023

Ásthildur ÁrnadóttirJon Eik ZwislerKaj Sparle Christensen

Wonca: WICC - ICPC-3 konsortium

Preben Larsen