Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Grøn Praksis

Interessegruppe under DSAM

Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Grøn Praksis bunder i fælles forståelse af, at en sund planet er afgørende for vores sundhed nu og i fremtiden. Dette vil vi i Grøn Praksis være med til at bidrage til at opretholde og værne om. Vi arbejder derfor ud fra respekt, kærlighed og nysgerrighed over for vores planet, vores kollegaer, vores patienter og sidst men ikke mindst over for os selv. Vi bestræber os på, at vores handlinger afsætter et positivt indtryk og nysgerrig opmærksomhed, men med et så lille et klimaaftryk som muligt. 

Grøn Praksis ønsker at formidle sammenhængen mellem sundhed og klima. For os giver det mening, at vi kan bruge vores viden og evne til at nedbringe klimaaftrykket fra vores virke i sundhedsvæsenet, så længe det ikke forringer kvaliteten af vores arbejde. Vores viden tager udgangspunkt i evidens, hvor det er muligt, og vi er selv eksperter på lægens arbejdsdag, da vi har vores daglige gang i klinikken. Grøn Praksis ønsker at indgå i relationer på en positiv, motiverende og saglig måde med vægt på konkrete kliniske redskaber. Samtidigt prøver vi at skabe mulighed for implementering af grønnere tiltag ved også at arbejde på organisatorisk og politisk niveau.

Grøn Praksis er en gruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin og blev stiftet i 2020. Gruppen består af læger, speciallæger og forskere med interesse inden for almen medicin og vi hilser meget gerne tværfaglighed velkomment. Vi arbejder primært frivilligt, men modtager støtte fra DSAM og bliver honoreret for undervisning. Eksternt, som internt i gruppen, værdsætter vi hinandens forskelligheder, kompetencer og engagement. Vi har i vores netværk skabt et konstruktivt, nysgerrigt og kreativt arbejdsmiljø, som katalysator for klimahandling, så vi sammen kan passe på hinanden og på planeten. 

Vi holder månedlige møder online. Vi er stolte af at nye medlemmer løbende opsøger os og ønsker at være med til at bidrage til Grøn Praksis’ arbejde. Har du lyst til at være med eller bidrage på anden måde, så kontakt os gerne! Alle er velkomne. 

Medlemmer

Grøn Praksis er udsprunget af ’Læger for Klimaet’ og består af følgende seks medlemmer. Alle er velkomne til at kontakte os på mail: groen.praksis@protonmail.com.

Salli Rose Tophøj

Speciallæge i almen medicin, region hovedstaden

Nanna Holt Jessen

Læge og forsker, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

Karolina Lewandowska

Speciallæge i almen medicin, Region Sjælland

Anne Sophie Westin

Hoveduddannelseslæge i almen medicin, Region Midtjylland

Lovisa Nordin

Speciallæge i almen medicin, Region Hovedstaden 

Asthildur Arnadottir

Hoveduddannelseslæge i almen medicin, Region Sjælland

Klimaforandringer er den største trussel for den globale sundhed, og vi ønsker derfor en fremtid, hvor udledningen af drivhusgasser begrænses som foreslået af FN’s klimapanel (IPCC). Samtidig er sundhedsvæsenet en af de væsentligste bidragsydere til udledning af CO2. I Danmark udleder sundhedsvæsenet ca. 6% af vores samlede CO2-aftryk.

En af de største ’klimasyndere’ i almen praksis er lægemidler. I Storbritannien har man i sundhedssystemet National Health Service (NHS) eksempelvis beregnet, at medicin står for næsten en fjerdedel af sundhedsvæsnets samlede CO2-udledning. Og noget medicin er mere klimatungt end andet - f.eks. svarer klimaaftrykket for en enkelt inhalationsspray til en køretur i bil på ca. 280 km, hvorimod klimaaftrykket for den tilsvarende pulverinhalator svarer til ca. 6 km køretur.

Almen praksis har potentiale til at bidrage til reduktionen af sundhedsvæsenets klimaaftryk. Desuden rækker almen praksis ud til langt størstedelen af befolkningen, som vi kan forsøge at påvirke til at leve mere bæredygtig og sundt.

Grønne tips til klinikken

Vejen til en grønnere praksis: Læge-patient-forholdetVejen til en grønnere praksis: KlinikkenNordisk Kongres 2022, liste med linksLægehåndbogen: Den klimavenlige klinikPatienthåndbogen: Klima og Sundhed

Grøn Praksis' tips er ikke nødvendigvis udtryk for DSAM's holdning.