Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Plejehjemsmedicin

Interessegruppe under DSAM

Gruppen blev etableret efteråret 2022 for at sætte fokus på de udfordringer, der er omkring patienterne på plejehjem vedrørende multimorbiditet, polyfarmaci, kommunikation og for at få beskrevet disse udfordringer.Udgangspunktet er de erfaringer, som vi har som plejehjemslæger og undervisere samt de erfaringer, vi har som kommunale og regionale samarbejdspartnere.Gruppen er åben for alle, der har lyst til at engagere sig i emnet, f.eks. praktiserende læger, plejehjemslæger og geriatere.

Formål

Formålet med interessegruppen er at forbedre den tværfaglige indsats for borgere i plejebolig ved at sætte fokus på:

 • Arbejde overordnet politisk for en bedre koordineret indsats på plejehjemsområdet

 • Kompetenceudvikling på alle niveauer

 • Individualiseret behandling og medicinering

 • Inddragelse af pårørende

Interessegruppen ønsker et samarbejde med offentlige instanser for at få en bedre koordineret indsats på plejehjemsområdet. 

Medlemmer 

Interessegruppen består af 10 medlemmer, som kommunikerer sammen på mail og mødes fysisk, når det er relevant.

Hvem er vi? 

 • Thomas Gorlén, praktiserende læge, plejehjemslæge og diplomlæge NSCPM

 • Anita Mink, praktiserende læge på Frederiksberg og plejehjemslæge

 • Janne Unkerskov, praktiserende læge i Albertslund og teamansvarlig for medicinteamet i KAP-H

 • Anna Weibull, diplomlæge NSCPM og underviser

 • Rasmus Dahl-Larsen, praktiserende læge i Odense og plejehjemslæge

 • Pernille Hølmkjær, ph.d.-stipendiat og læge

 • Pernille Smalbro Hyllebjerg, praktiserende læge

 • Catrine Skovmand Rasmussen, praktiserende læge

 • Tove Holm, praktiserende læge i Holstebro og plejehjemslæge 

 • Helga Lind Nielsen, praktiserende læge i Ringsted og medlem af Region Sjællands medicinråd

Aktiviteter

Vi afholder årligt et kursus om plejehjemsmedicin i regi af PLO-E. I 2020 udarbejdede initiativtagerne DSAM’s COVID19-vejledning målrettet plejehjemslæger. I 2022 besøgte vi et norsk plejehjem i Bergen.

I 2023 har vi haft følgende aktiviteter: 

Thomas og Anita har haft dialogmøde med SST hvor vi præsenterede interessegruppen og hvilke udfordringer vi ser for plejehjemssektoren.

Anita Mink har skrevet artikel i Bibliotek for læger: ”En værdig død på plejehjem er muligt".

Janne Unkerskov sidder i Sundhedsstyrelsens gruppe, som skal opdatere NKA om forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. Janne har ligeledes deltaget i DSAM’s vejledningsgruppe om Den ældre skrøbelige patient, hvor Anita Mink og Thomas Gorlen har givet input til DSAM´s høringssvar.

Thomas Gorlén og Pernille Hølmkjær repræsenterer DSAM i National Alliance for nedbringelse af antipsykotisk medicin til personer med demens, som er nedsat af Sundhedsministeriet. Anita Mink holdt oplæg ved den indledende debat.

Pernille Smalbro Hylleberg er praksiskonsulent i Aalborg kommune og arbejder aktivt for samarbejdet mellem kommune og læge og plejehjemspatienten. Hun er medforfatter til Nord-KAPs: Inspiration til plejehjemslæger og Medicinsanering på plejehjem. 

Sidst men ikke mindst har Thomas Gorlén modtaget Mahlerprisen for sit vedholdende og dygtige arbejde med palliation.

Baggrund

Patienterne på plejehjem udgør en heterogen og kompleks patientgruppe, der præges af en høj grad af multimorbiditet og polyfarmaci. Initiativet til interessegruppen stammer fra et ønske om at opnå en styrket holistisk og palliativ tilgang, der inddrager de pårørende og fokuserer på patientens behov.

Varierende grader af kognitiv svækkelse og sansesvigt giver kommunikative udfordringer og fordrer tæt samarbejde mellem behandlere, plejepersonale og pårørende. For at sikre øget opmærksomhed på medicinering, kommunikation med de pårørende og gældende regler og forordninger, skal de faglige kompetencer og samarbejdet omkring patienten styrkes.

Patienterne lever i gennemsnit 30 måneder fra indflytning til død; 30 % af disse dør indenfor det første år. Disse patienter er i en livsfase, hvor sygdom ofte er et grundvilkår, og behandling er derfor ikke primært rettet mod forlænget levetid, men mod velbefindende og fravær af bivirkninger.

Kontakt

Har du lyst til at være med, så skriv nogle linjer om dig selv og din interesse for emnet, til gorlen@dadlnet.dkog/eller mink@dadlnet.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Nyttige links