Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Plejehjemsmedicin

Interessegruppe under DSAM

DSAM har oprettet en interessegruppe om plejehjemsmedicin, som er åben for alle, der har lyst til at engagere sig i emnet, f.eks. praktiserende læger, plejehjemslæger og geriatere.

Formål

Formålet med interessegruppen er at forbedre den tværfaglige indsats for borgere i plejebolig ved at sætte fokus på:

  • Arbejde overordnet politisk for en bedre koordineret indsats på plejehjemsområdet

  • Kompetenceudvikling på alle niveauer

  • Individualiseret behandling og medicinering

  • Inddragelse af pårørende

Aktiviteter

Interessegruppen ønsker et samarbejde med offentlige instanser for at få en bedre koordineret indsats på plejehjemsområdet. Herudover kan det blive aktuelt at udarbejde en vejledning om plejehjemspatienten som supplement til DSAM-vejledningerne ”Den ældre skrøbelige patient”, ”Demens” og ”Palliation”. Derudover er det naturligt, at gruppens medlemmer er involveret i undervisning, formidling mm.

Vi forestiller os, at interessegruppen om muligt kommer til at bestå af 8-12 medlemmer, som kommunikerer sammen på mail og mødes fysisk, når det er relevant.

Baggrund

Patienterne på plejehjem udgør en heterogen og kompleks patientgruppe, der præges af en høj grad af multimorbiditet og polyfarmaci. Initiativet til interessegruppen stammer fra et ønske om at opnå en styrket holistisk og palliativ tilgang, der inddrager de pårørende og fokuserer på patientens behov.

Varierende grader af kognitiv svækkelse og sansesvigt giver kommunikative udfordringer og fordrer tæt samarbejde mellem behandlere, plejepersonale og pårørende. For at sikre øget opmærksomhed på medicinering, kommunikation med de pårørende og gældende regler og forordninger, skal de faglige kompetencer og samarbejdet omkring patienten styrkes.

Patienterne lever i gennemsnit 30 måneder fra indflytning til død; 30 % af disse dør indenfor det første år. Disse patienter er i en livsfase, hvor sygdom ofte er et grundvilkår, og behandling er derfor ikke primært rettet mod forlænget levetid, men mod velbefindende og fravær af bivirkninger.

Hvem er vi?

Interessegruppen består aktuelt af Thomas Gorlen, praktiserende læge, plejehjemslæge og diplomlæge NSCPM, og Anita Mink, praktiserende læge og plejehjemslæge. Gruppen er opstået i forlængelse af arbejdet med PLO-E-kurset ”Kursus for plejehjemslæger”. I 2020 udarbejdede initiativtagerne DSAM’s COVID19-vejledning målrettet plejehjemslæger

Kontakt

Har du lyst til at være med, så skriv nogle linjer om dig selv og din interesse for emnet, til gorlen@dadlnet.dk og/eller mink@dadlnet.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig og vender tilbage til dig hurtigst muligt.