Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Forskningsudvalget

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Troels Mengel-Jørgensen

Læge

DSAM's bestyrelse

Medlem

John Brandt Brodersen

Læge

København

Medlem

Malene Plejdrup Hansen

Læge

Aalborg

Medlem

Peter Louis Fentz Haastrup

Læge

Odense

Medlem

Linda Huibers

Seniorforsker

Aarhus

Medlem

Negar Pourbordbari

Læge

EGPRN

FYAM-medlem

Ina Grønkjær Laugesen

Læge

AarhusPh.d.-Forum

FYAM-medlem

Henrik Hedegaard Pliess Larsen

Læge

Købenavn

FYAM-medlem

Steffi Blach Naamensen

Læge

Odense

FYAM-medlem

Julie Jepsen Strøm

Læge

Aalborg

FYAM-suppleant

Caroline Skovsbo Clausen

Læge

København

FYAM-suppleant

Gitte Bruun Lauridsen

Læge

Odense

FYAM-suppleant

Solvej V. Bueno

Ph.d.-stud.

Aarhus

FYAM-suppleant

Eskild Johansen

Ph.d.-stud.

Aalborg

Sekretær

Anette Sonne Nielsen

Chefkonsulent

Sekretariatet

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for DSAM's Forskningsudvalg

Formål og opgaver

Forskningsudvalget har til formål at følge, støtte og styrke forskningsindsatsen inden for faget almen medicin. Udvalget fungerer blandt andet som rådgivende organ for DSAM’s bestyrelse i forskningsrelevante spørgsmål, hvor udvalget skal medvirke til at styrke de faglige beslutninger og initiativer i DSAM.

Det er Forskningsudvalgets vision, at dansk almenmedicinsk forskning:

1.       understøtter den praktiserende læge og de enkelte klinikker i fortsat at levere en ydelse af høj kvalitet til gavn for patienten, det samlede sundhedsvæsen og samfundet med tanke på bæredygtig udvikling for både individet og sundhedsvæsnet.

2.       afspejler det almenmedicinske spektrum og spænder over studier af enkeltkomponenter til almen praksis’ samlede funktion i den primære sundhedstjeneste i et samarbejde med relevante aktører, herunder patient og pårørende.

DSAM kan bruge Forskningsudvalget til at:

 • løbende forsøge at skaffe sig et overblik over den aktuelle almenmedicinske forskning og forskningsvilkår og følge op på områder, de praktiserende læger ønsker belyst 

 • fremme formidling og implementering af forskningsresultater samt at sikre forskningens tilstedeværelse og synlighed i den præ- og postgraduate uddannelse - og kvalitetsudvikling

 • fremme videnskabelige debatter i og uden for DSAM

 • bidrage med forskningsmæssig kvalifikation af projekter med relevans for almen praksis, f.eks. ved overenskomstprojekter give en umiddelbar vurdering af den videnskabelige evidens for at indføre nye interventioner, såsom konkrete behandlinger, teknologier etc.

Specifikke opgaver for Forskningsudvalget er at:

 • vælge en repræsentant til Lægeforenings Forskningsudvalg

 • evaluere forskningsinput på DSAM’s årsmøde, dvs. posterwalk og ph.d.-cup

 • evaluere Nyt om almenmedicinsk forskning/Forskningsnyt (nyhedsbrev med udvalgte publikationer fra forskningsenhederne)

 • forberede en årlig indstilling til Mahlerprisen

 • dele information om relevante forskningsprojekter og begivenheder i de almenmedicinske forskningsmiljøer.

Udvalgets sammensætning

Forskningsudvalget er et af DSAM's faste udvalg. Forskningsudvalget består af:

 • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem med interesse for forskning (ordførerskab), som samtidig er formand for udvalget

 • Et medlem fra hvert af forskningsmiljøerne i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus med seniorkvalifikationer og reference til ledelsesniveau

 • Som repræsentanter for FYAM og de yngre forskere deltager Ph.d.-Forums formand samt de tre næstformænd fra de miljøer, der ikke er repræsenteret via formanden

 • DSAM's repræsentant i EGPRN (European General Practice Research Network). Denne repræsentant deltager i EGPRN's rådgivende udvalg og er repræsenteret i Internationalt udvalg

 • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLO’s bestyrelse.

Mødefrekvens

Forskningsudvalget holder et møde pr. semester: et fysisk møde efter forskningsmiljøernes årlige forskningsworkshop i forårssemesteret og et virtuelt møde om efteråret. Hvis nødvendigt, kan der indkaldes til yderlige møder.

Proceduren

DSAM sender dagsorden samt evt. spørgsmål til Forskningsudvalget minimum 2 uger før mødet.

Sekretær

DSAM stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.

 

Kommissoriet er godkendt den 17. januar 2024.