Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Internationalt udvalg

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Roar Ruby Maagaard

Læge

DSAM's bestyrelse

Medlem

Claus Johannes Rendtorff

Læge

Kvalitetsudvalget til EQuiP

Medlem

Joachim Frølund Hansen

Læge

DSAM til EURACT

Medlem

John Brandt Brodersen

Læge

DSAM til EUROPREV

Medlem

Lise Høyer

Læge

PLO

Medlem

Negar Pourbordbari

Læge

Forskningsudvalget til EGPRN

Medlem

Preben Larsen

Læge

DAK-E

Medlem

Victoria Dreier Thøfner Hultén

Læge

DSAM til EUROPREV

FYAM-medlem

Siff Randløv Lydolph

Læge

FYAM

FYAM-suppleant

Signe Ulfbeck Schovsbo

Læge

FYAM

Observatør

Troels Mengel-Jørgensen

Læge

DSAM's bestyrelse

Associeret medlem

Marieke Leemreize

Læge

PiP

Sekretær

Sanne Bernard

Sekretær

DSAM

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for DSAM's Internationale Udvalg

Udvalgets formål og opgaver

Det internationale udvalg har til formål at optage og udbygge internationale kontakter af særlig interesse for faget almen medicin samt at repræsentere DSAM og faget almen medicin i relevante internationale fora. 

Dette sker bl.a. via:

 • Fælles videnskabelige tidsskrifter (SJPHC & EJGP)

 • Deltagelse i fælles almenmedicinske kongresser

 • Medlemskab af og deltagelse i det europæiske samarbejde WONCA Europe.

WONCA Europe har følgende udvalg, som DSAM efter behov kan være repræsenteret i:

 • EGPRN (forskning)

 • EQuiP (kvalitetsudvikling)

 • EURACT (uddannelse)

 • EYFDM (yngre almenmedicinere)

 • EUROPREV (forebyggelse)

 • EURIPA (landdistriktslæger).

Udvalgets sammensætning

Det internationale udvalg er et af DSAM's faste udvalg og består af:

 • En repræsentant fra DSAM’s bestyrelse med interesse for det internationale arbejde, som også er udvalgets formand

 • En repræsentant i EGPRN udpeget af Forskningsudvalget

 • En repræsentant i EQuiP udpeget af Kvalitetsudvalget

 • Det danske EURACT Council medlem og med Videreuddannelsesudvalgets accept

 • En repræsentant i WICC udpeget af DSAM’s bestyrelse

 • FYAM’s internationale repræsentanter (en repræsentant og en suppleant), der repræsenterer NYGP, EYFDM og Hippokrates

 • En repræsentant fra PiP (Partners in Practice)

 • Eventuelle repræsentanter fra de mindre udvalg i WONCA Europe, EUROPREV og EURIPA, udpeget af DSAM’s bestyrelse

 • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLO.

Mødefrekvens

Det internationale udvalg afholder to møder om året.

Sekretær

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.

Økonomi

DSAM’s bestyrelse og repræsentantskab beslutter hvert år, hvor stor en del af selskabets kontingentindtægter, der skal gå til det internationale arbejde.