DSAM Logo

Vi har det forgangne år fortsat haft fokus på organisering og struktur i FYAM-udvalget. Vi er fortsat med at holde vores FYAM-udvalgsmøder på skift i de fire universitetsbyer og i relation til andre arrangementer, som Nordisk kongres i Aalborg og Lægedage. Af nye tiltag er at afvikle udvalgsmøderne på kortere tid og tidligere på aftenen, men også at gøre det muligt at deltage virtuelt, hvis det ikke kan passes ind at være fysisk tilstede. Indholdet på møderne er med succes gjort mere konkret og med få diskussions- og beslutningspunkter, der kan arbejdes på under selve mødet og dermed mindre forberedelse eller arbejde efter mødet på at komme i mål med fx medlemsundersøgelse og kommissorium for FYAM-udvalget.

FYAM-udvalget arbejdede på forårets internat med strategi for FYAM-udvalget og fokusområder for arbejdet i FYAM og sammen med andre aktører. På seneste FYAM-udvalgsmøde blev sidste hånd lagt på et kommissorium for FYAM-udvalget, som ligger til godkendelse i bestyrelsen.

Der arbejdes aktuelt på en ny FYAM medlemsundersøgelse med fokus på kvaliteten af uddannelsen i Almen medicin, som forhåbentlig kan udsendes i slutningen af året. Vi ønsker at belyse dette for at stå med et bredere grundlag for at diskutere hvordan fremtidens uddannelse i Almen medicin fx skal se ud i forhold til det faglige indhold, opdeling af uddannelse i praksis og på sygehus samt hvordan man er klædt på til at blive praktiserende læge.

”NYGP Pre-congress” og ”Nordic Congress of General Practice” I Aalborg

Med Nordisk Kongres I Aalborg i juni skulle der også være en prækongres for de yngre læger. Med blot en tidligere kongres afholdt på en ø højt mod nord og ikke helt til at sammenligne med Aalborg, var det noget af en opgave at få stablet på benene, men også en mulighed for at vise hvad der er fokus på i Danmark og især fra Aalborg Universitet i forhold til Almen medicin. Planlægningen var uddelegeret fra NYGP (Nordic Young General Practitioners) til FYAM-udvalget, hvor Anne Mette Torp, medlem af FYAM-udvalget fra Region Midtjylland tog teten og fik sammensat en gruppe af FYAM’er fra Midt- og Nordjylland til at arrangere prækongressen. En stor tak til alle jer der var med til at skabe to forrygende dage for 50 nordiske yngre læger, hvor blandt andet ultralyd, sexologi, uddannelse og folkedans var på programmet. Jeg kan kun opfordre andre yngre almenmedicinere at deltage i en prækongres, næste gang er forud for Nordisk Kongres i Stavanger i 2021.

FYAM-udvalget var repræsenteret på både Nordisk Kongres og prækongres for at netværke og dele vores erfaring med en organisering af yngre læger under det faglige selskab med kollegaer fra de andre nordiske lande, som ikke i samme grad er organiseret under deres faglige selskab.

Folkemøde

FYAM-udvalget var igen repræsenteret på Folkemødet, denne gang med 5 medlemmer der sammen med repræsentanter fra DSAMs bestyrelse havde fokus på at sprede budskabet fra DSAMs synlighedskampagne ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden – hilsen din læge”. Derudover deltagelse i paneldebatter med formålet at komme med en kommende almenmedicineres synspunkter i forhold til bl.a. rekruttering til almen praksis og lave netværk til PLO og andre organisationer.

Regionale grupper

Med besættelsen af posterne som medlem og suppleant fra Region Nordjylland i FYAM-udvalget og flere aktive FYAM’er i DSAM Nordjylland og på Forskningsenheden for Almen praksis ved Aalborg Universitet er der nu dannet en regional styregruppe i Region Nordjylland, som arbejder på regionale aktiviteter. I foråret blev der afholdt et arrangement om jobmuligheder i Nordjylland, og om lidt er de klar med et speeddating arrangement mellem praktiserende læger og kommende fase 3 læger.

Der er fortsat aktiviteter i alle regionale grupper, men det afhænger af de regionale kræfter, hvor mange aktiviteter der er. Vores fokus fra FYAM-udvalget er fortsat at understøtte selv den mindste aktivitet, så hvis der sidder nogle med en god ide til et fagligt og/eller socialt arrangement, er det blot at kontakte det regionale medlem i FYAM-udvalget eller styregruppen i den regionale gruppe. Der afholdes også flere fælles arrangementer med de regionale DSAM bestyrelser, hvilket giver et godt netværk på tværs af generationer i den enkelte region.


FYAM-udvalget går endnu et spændende år i møde med en ny formand og nye medlemmer af FYAM-udvalget samt i DSAM’s stående udvalg, som vi glæder os til at tage imod. Og stor tak til de afgående medlemmer for deres indsats.

Annemette Pihl Lundberg, afgående formand for FYAM-udvalget