DSAM Logo

Ud af coronaens skygge

2022 blev året, hvor vi endelig kunne løfte os lidt ud af Coronaes skygge, hvor vi igen kunne mødes, dyrke det sociale og sætte gang i nye projekter. Det var tiltrængt for alle! Med ny formand og mange nye kræfter i udvalget er sidste del af 2021 og første del af 2022 gået med at få rammerne sat og lære hinandens styrker at kende. Det er nu på plads, der er rigtig god energi, og der er for alvor sat masser af nye spændende projekter i søen, mens mange FYAM-aktiviteter allerede er nået ud til medlemmerne. Derudover har vi udbygget samarbejdet med PLO aht. at sikre gode input fra FYAM til kommende overenskomster.

Masser af nyt fra FYAM

Temaet for 2022 har været gennemsigtighed og inddragelse af medlemmerne. Ifm. FYAM-valget er der altid mange praktiske spørgsmål for nye medlemmer i udvalget. Derfor har vi i FYAM udbygget og fornyet vores kommissorium, så mange af disse tvivlsspørgsmål kan afklares fremadrettet – det er lige på trapperne. FYAM-udvalget har desuden fået en helt ny økonomi-guide til internt brug, som sikrer, at medlemmernes midler benyttes bedst muligt, og så også dette ensrettes fremadrettet.

I regionalt regi er der kommet godt gang i fyraftensmøderne, sommerfester og andre gode tiltag. På nationalt plan er FYAM blevet mere synlig med oprettelsen af en SoMe-arbejdsgruppe (Social Media) samt en helt ny Instagram (@fyam.dk). Med en bedre koordinering mellem Facebook, Instagram og nyhedsbreve, forventer vi, at vi fremadrettet når endnu bedre ud til alle vores medlemmer. På Instagram kan blandt andet ses video og billeder fra Nordisk Kongres i Stavanger samt WONCA Europe i London, hvor der var flere deltagere fra FYAM-udvalget til stede. Derudover har vi i år produceret en video, som på fin vis forklarer, hvordan FYAM-valget er opbygget, hvordan man stiller op, og hvordan man kan blive aktiv i FYAM.

Projekter i støbeskeen

Der har været travlt i udvalget, og vi har sat en masse nye projekter i søen. Her kan nævnes en helt ny ”speed drawing” video, som forklarer opbygningen af FYAM og forventes klar i efteråret. Desuden er arbejdet startet med en ny kampagne, der kommer til at omhandle ledelse i almen medicin, og hvordan uddannelseslæger og tutorlæger kan fremme ledelseskompetencerne under hele hoveduddannelsen. Herudover er der ved at blive dannet en arbejdsgruppe, som skal lave en FYAM medlemsundersøgelse, der som noget helt nyt skal opstille og undersøge kvalitetsmål for vores uddannelse. Dette kommer i efterforløbet af politisk ønske om at omstrukturere hoveduddannelsen fra 2,5 år på hospitalet til 2 år på hospitalet.

Nu bliver næste del at føre projekterne helt ud i livet. Desuden er FYAM-valget forløbet flot med masser af gode kandidater og hele 5 kampvalg. Dermed byder vi velkommen til flere nye ansigter i FYAM-udvalget. Vi ser frem til at gense nye og gamle ved årsmødet i september, hvor der afholdes bl.a. udvalgsmøde og FYAM-timen, og hvor FYAM-prisen skal udleveres.

På vegne af FYAM-udvalget under DSAM

Thomas B. Purup

Formand for FYAM-udvalget