DSAM Logo

August 2019

FORMÅL OG OPGAVER

FYAM-udvalget har til formål at initiere og koordinere aktiviteter blandt FYAM-medlemmer i DSAM. FYAMmedlemmer er yngre læger, der er under uddannelse til speciallæge i Almen Medicin eller med interesse for specialet.

FYAM-udvalget skal arbejde med at fremme rekruttering til specialet, højne kvaliteten i uddannelsen i Almen Medicin og initiere et netværk blandt kommende og nuværende speciallæger i Almen Medicin både regionalt, nationalt og internationalt.

Under FYAM-udvalget er der dannet regionale styregrupper til varetagelse af aktiviteter for FYAMmedlemmerne i de 5 regioner.

FYAM-udvalget er

bindeled mellem de regionale styregrupper og det nationale udvalg og omvendt.
repræsenteret i DSAMs faste udvalg, hvor de varetager FYAM-medlemmernes faglige interesser
repræsenteret i relevante udvalg udenfor DSAM, hvor de varetager FYAM-medlemmernes faglige interesser.
repræsenteret i planlægningsgruppen af DSAMs årsmøde
repræsenteret internationalt i Vasco Da Gama Movement og Nordic Young General Practitioners

FYAM-udvalget kan blandt andet

tage initiativ til:

 • kampagner
 • medlemsundersøgelser
 • holdningsbreve
 • kongresser

være synligt for politikere og offentligheden omkring faget Almen Medicin

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

FYAM-udvalget er et af DSAM's faste udvalg. FYAM-udvalget består af medlemmer, observatører og udpegede som alle er FYAM-medlemmer af DSAM samt 1 DSAM-medlem: 

 • 1 formand
 • 5 regionale medlemmer og 5 regionale suppleanter
 • 1 medlem udpeget af og blandt speciallægerne i DSAMs bestyrelse
 • 4 observatører fra Videreuddannelsesudvalget
 • 2 observatører fra Kvalitetsudvalget
 • 2 observatører fra Internationalt udvalg
 • 4 observatører fra Forskningsudvalget
 • 1 observatør fra Practicus, FYAM-redaktøren
 • 1 udpeget til PLO’s bestyrelse
 • 2 udpegede til YL’s Almen Praksisudvalg
 • 2 udpegede til PLO/DSAMs Rekrutteringsudvalg
 • 1 udpeget til PLO Efteruddannelses styregruppe

MØDEFREKVENS
FYAM-udvalget holder 6 møder årligt på skift i Kolding, Aarhus, Aalborg, Odense og København. Herudover afholdes der én gang årligt et 2-dages internat.
Under DSAMs årsmøde afholdes FYAM-timen for alle medlemmer.