DSAM Logo

Medlemmer og samarbejdspartnere

Arbejdsgruppen er udsprunget af ’Læger for Klimaet’ og består aktuelt af

- Salli Rose Tophøj, hoveduddannelse i almen medicin Region Hovedstaden og

- Karolina Lewandowska, almen mediciner, Region Sjælland.

Du er meget velkommen til at skrive til os på Groen.praksis@protonmail.com 

Vi er i kontakt med flere andre interesserede og har afholdt vores første medlemsmøde i januar 2021.

Vi har kontakt til lignende projekter i Irland, Storbritannien og Sverige mhp. erfaringsudveksling og inspiration. Vi samarbejder desuden med Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus og arbejder ligeledes på et projekt sammen med FYAM.