DSAM Logo

Kursusudvalget er et udvalg under Videreuddannelsesudvalget i DSAM.

Med et stigende antal arbejdsopgaver for Videreuddannelsesudvalget, blev der for ofte for sparsom tid til at arbejde med de opgaver og udfordringer kursuslederne stod med.

Primo 1998 dannedes derfor DSAM’s Kursusudvalg, som skulle arbejde med

  • at stimulere til en løbende kvalitetsudvikling af de specialespecifikke, teoretiske kurser
  • at motivere til erfaringsudveksling vedrørende opbygning af kurserne
  • at inspirere til inddragelsen af nye pædagogiske metoder.

Der er udarbejdet et Kommissorium for Kursusudvalget, der beskriver udvalgets sammensætning og opgaver.

De tre kursussteder har deres egen hjemmeside med information om de kurser, der udbydes i hhv. Odense, København og Århus – se www.speam.dk