DSAM Logo

Hvem er vi?

Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) er en interessegruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin. SAMS har eksisteret siden 2004 og har siden været et bindeled mellem specialet almen medicin og medicinstuderende med interesse heri.

Foreningen består af fire afdelinger i hhv. Aarhus, København, Odense og Aalborg. Der er i alle studiebyer en fortsat stigende interesse, og vi har aktuelt et rekordhøjt medlemstal. Både bestyrelsen og medlemmer i SAMS arbejder frivilligt med det samme formål at sprede viden om og interesse for specialet almen medicin blandt medicinstuderende. 


Og hvordan gør vi så det?

Generelt er vores arrangementer i høj kurs blandt de medicinstuderende, og den store opbakning gør, at vi ikke sjældent må have venteliste for deltagelse. Vi afholder bl.a. foredrag med det almenmedicinske speciale i centrum, besøg i lægevagten, læge-for-en-aften med cases og hands-on-træning samt færdighedskurser, hvor medicinstuderende har mulighed for at få færdigheder mhp. studiejob i almen praksis. Desuden er der gennem SAMS mulighed for at få kontakt til et forskningsmiljø i almen medicin. De forskellige arrangementer, som vi i de fire afdelinger holder hvert år, er beskrevet nærmere på hjemmesiden.

Vi er i SAMS i kontakt med mange engagerede og dygtige praktiserende læger, som har lyst til at undervise og give os en endnu større lyst til at gå samme vej. Det er vi meget taknemmelige for men håber fortsat at skabe endnu flere gode kontakter til praktiserende læger. Både for at styrke vores uddannelse og interesse i specialet, men også for at rekruttere endnu flere medicinstuderende til faget, som vi i den grad får brug for i fremtiden. 


Se kommissorium for SAMS her

Kontaktinformationer: 

- Aarhus: aarhussams@gmail.com 

- Aalborg: samsaalborg@gmail.com

- Odense: odense.sams@gmail.com 

- København: samskbh@dsam.dk 


Læs mere om SAMS her