- Studerendes AlmenMedicinske Selskab
Artikel bragt i Practicus nr. 206, juni 2011:

Hvem er SAMS?

SAMS blev oprettet i 2004, og det er gået op og ned, men siden 2009 har vi haft et stærkt stigende medlemstal og aktivitet. SAMS har haft aktive afdelinger i Odense og Århus, men p.t. er det kun i København, der er aktivitet.

SAMS er en frivillig basisgruppe for medicinstuderende med særlig interesse i det almenmedicinske speciale. Vores overordnede vision er at skabe øget viden om og interesse for specialet almen medicin blandt medicinstuderende. Vi afholder bl.a. foredrag om speciallægeuddannelsen og om hverdagen som praktiserende læge.

Vi ønsker at være et organ, der står for kommunikationen mellem medicinstuderende og de praktiserende læger og deres faglige organisationer. De studerende har gennem SAMS mulighed for at komme med på vagtlægekørsel og opleve hverdagen i almen praksis. Vi arbejder at skabe kontakter til forskningsmiljøet inden for almen medicin. 

Derfor skal I, praktiserende læger, have mulighed for at høre om os!

Aktiviteter i SAMS 

SAMS holder månedlige møder, hvor vi bl.a. planlægger kommende arrangementer. Sidste år var vi med til at arrangere FORSK 2010, skabt af studerende for at fremme prægraduat forskning inden for alle medicinske specialer. Vi havde derfor inviteret forskere fra Afdelingen for Almen Medicin ved KU og fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København, der dertog som foredragsholdere.

Her er et udpluk af nogle af vores andre arrangementer:

"Børn hos lægen" - Mistrivsel hos børn ved praktiserende læge, ph.d. Kirsten Lykke og pædiater, ph.d. Birgitte Boysen Kjær (i samarbejde med basisgruppe i pædiatri).

"Angst" - Med udgangspunkt i DSAM's kliniske vejledning "Angsttilstande" samt uddybende om kognitiv behandling ved praktiserende læge, ph.d. og formand for arbejdsgruppen for den kliniske vejledning Kaj Sparle Christensen, to foredragsholdere fra Angstforeningen samt Sebastian Swane, ledende overlæge i psykiatri på psykoterapeutisk specialafsnit, Frederiksberg Hospital (i samarbejde med basisgruppe i psykiatri).

"Solopraksis vs kompagniskabspraksis" - Fordele og ulemper ved praktiserende læge Jan Værnet.

"Etiske dilemmaer i almen praksis" - Debataften. Oplæg og debat ved Lotte Hvas.

Vi er hvert år med på Lægedage, og vi glæder os meget til at deltage i FYAM's og DSAM's årsmøde til efteråret.

Hvorfor har SAMS jeres interesse?

1: Kom og hold oplæg for os, diskuter med os, og spred din gejst for specialet! Har du et emne, du ønsker at holde oplæg om eller debattere med os, så stabler vi et arrangement på benene. Typisk ligger vores arrangementer fra kl. ca. 17 og varer 1½-2 timer.

2: Forskning! Mange studerende ønsker at forske inden for almen medicin, fx i forbindelse med kandidatopgaven, som gerne udarbejdes som en artikel inden for et selvvalgt speciale. Andre ønsker at bruge et helt eller halvt år på almenmedicinsk forskning. Mangler du en hjælpende hånd til et forskningsprojekt, så kontakt SAMS.

3: Vi søger arbejde! Søger du en vikar for sygeplejerske, sekretær eller til andet relevant arbejde? Vi har i SAMS et stort ønske om at komme ud i praksis. Ansættelse af en studerende kan enten ske via FADL eller direkte mellem lægen og den studerende.

Kontakt

Vi er en aktiv gruppe studerende med stor interesse for almen medicin. Vi er glade for, at vores initativer mødes med positivt sind. Kontakt os endelig!

Skriv til SAMS: sams@dsam.dk
Hjemmeside: sams.dsam.dk (uden www)