DSAM Logo

SAMS er en interesseorganisation under DSAM, der har til formål at øge interessen for verdens bedste speciale, almen medicin, blandt medicinstuderende. SAMS er befindende i alle 4 universitetsbyer, hvilket sikrer muligheden for medlemskab i en forening med almen medicin i højsædet blandt alle landets medicinstuderende. Dette bidrager ligeledes til mulighed for sparring byerne imellem samt mulighed for sociale aktiviteter. SAMS fungerer som bindeled mellem medicinstuderende, der har potentiel fremtidig karriere indenfor almen medicin, og special- og uddannelseslægerne i netop det speciale.

SAMS er en livlig forening med masser af spændende indhold på programmet hvert semester. Alle 4 universitetsbyer oplever fremgang i antal medlemmer og oplever stor tilslutning til de begivenheder, der afholdes i foreningerne. I SAMS Aarhus har vi hvert semester minimum ét foredrag, to aftener med færdighedskursus, en aften med ”Læge for en aften” samt løbende mulighed for at følge en læge i lægevagten. Derudover har vi månedligt bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer er velkomne, samt generalforsamling hvert år i februar. Til seneste generalforsamling i SAMS Aarhus var interessen herfor overraskende stor hvilket vidner om, at SAMS i høj grad er i vækst blandt de århusianske medicinstuderende.

Færdighedskurset er uden tvivl den mest populære begivenhed vi kan tilbyde i SAMS. Hvert semester ses en høj tilslutning af nye medlemmer, der ønsker at blive medlem af foreningen for at kunne deltage. Færdighedskurset er tilbud til vores medlemmer, som går på at træne de studerende i de klassiske færdigheder, der kan kræves af dem ved studiejob i almen praksis. Underviserne består af studerende, som selv har arbejde i almen praksis. På kurset gennemgås en lang række færdigheder, herunder også mulighed for selv at prøve kræfter med det. Det drejer sig blandt andet om EKG/spirometri, vaccination, urinundersøgelse, generelt laboratoriearbejde og meget mere. Vi vurderer i SAMS, at læger, der skal ansætte medicinstuderende i almen praksis, sætter pris på, at den studerende kan fremvise dokumentation for bestået Færdighedskursus ved ansættelse, hvorfor kurset er blevet udvidet til afholdelse to gange pr. semester. Færdighedskurset flugter godt med den jobportal, vi i SAMS faciliterer mellem praksisser, der søger studerende, og studerende, der søger studiejobs. Vi hjælper mange studerende til at få job i almen praksis, og det er noget vi synes er vigtigt i SAMS. Ikke nok med at et studiejob pynter på bankkontoen hos den studerende, så giver det en unik mulighed for at lægge bøgerne til side og få hands-on erfaring allerede i løbet af studietiden. Desuden får de studerende masser af træning i kommunikation med ægte patienter, og det er en kompetence, som er svær at opnå alene på læsesalen, og som er en fundamental del af arbejdet som dygtig læge.   

Naturligvis har Covid haft indflydelse på arbejdet i SAMS i alle 4 byer. Foråret bød på den ene aflysning efter den anden, og det samme gør sig delvist gældende i efteråret. Desuden har fysiske møder været erstattet af virtuelle. Ligeledes har vi i SAMS besluttet at følge DSAM’s eksempel og dermed aflyst vores årsmøde, der ellers skulle have fundet sted den 3. oktober. Hele 10 personer fra SAMS Aarhus havde udvist interesse i deltagelse i årsmødet med DSAM og endnu flere til årsmødet med SAMS den efterfølgende dag. Vi håber på at kunne vende stærkt tilbage næste år.

Årsmødet i SAMS er under ”normale” omstændigheder en glimrende mulighed for SAMS medlemmer at møde hinanden på tværs af landet. Årsmødet indeholder altid fagligt givende oplæg samt sociale aktiviteter, der skal styrke forholdet mellem byerne. Derudover var der oprindeligt i år arrangeret en session, hvor deltagerne skulle uddeles i grupper og her udveksle gode idéer og erfaringer i forhold til kurser, foredrag og andet, der kan gavne foreningsarbejdet. Ligeledes afholdes hvert år forårsweekend, hvor der ligeledes er mulighed for faglige såvel som sociale inputs.

Værtsskabet for både årsmøde og forårsweekend går hvert år på skift. I år var SAMS Aarhus ansvarlig for årsmødet og SAMS Odense ansvarlig for forårsweekend. 

Vi er naturligvis kede af, at Covid har haft så stor indflydelse på vores arbejde i SAMS. Vi har gjort hvad vi kunne, for fortsat at gøre opmærksom på os selv via de sociale medier, da vi ved, at vores arbejde gør en forskel. Vi ved, at rekruttering til specialet er afgørende, og vi ved, at interesseorganisationer som vores kan bidrage til en øget interesse for specialet undervejs i studiet samt øget rekruttering efter lægeløftet.

Vi ser frem til at verdenen åbnes op igen, og at vi atter kan deltage i spændende arrangementer som årsmøde i DSAM og at vi kan afholde vores foredrag og kurser som planlagt.

De bedste hilsner på vegne af de fire SAMS bestyrelser og alle SAMS’ medlemmer

/Sofie Stampe, formand i SAMS Aarhus

16. september 2020