DSAM Logo

I foråret 2022 overtog jeg posten som formand for almenmedicinsk ph.d.-forum. Blot få uger efter blev der afholdt forskningsworkshop mellem de fire forskningsenheder for almen medicin. Her var der afsat god tid til, at de yngre forskere kunne sparre med hinanden. Under den seance blev det hurtigt klart, at der var et stort ønske om mere samarbejde og at få et netværk på tværs af forskningsenhederne. Til min overraskelse var der mange, som ikke vidste, at almenmedicinsk ph.d.-forum eksisterer – men heldigvis lige så mange som blev glade for at høre, at der faktisk var et forum, som arbejder for netop det, som blev efterspurgt. Vi brugte derfor mødet på at tale om, hvordan den koordinerende gruppe for ph.d.-forum kunne arbejde videre med de gode tanker og lysten til at skabe netværk for yngre forskere. Siden workshoppen er der derfor sket en hel del i ph.d.-forum, og vi forsøger her at give et overblik over det væsentligste.

Så hvad er almenmedicinsk ph.d.-forum, og hvem kan være medlem?

Ph.d.-forum er en interessegruppe under DSAM bestående af yngre forskere med interesse for almen medicin, som endnu ikke har opnået en ph.d. grad. Medlemskab er gratis, og alle faggrupper kan være medlem, uanset om du er læge, farmaceut eller noget helt tredje. Så hvis du er interesseret i almen medicinsk forskning, og du ikke har opnået en ph.d. grad, så er du velkommen til at være med ved gå ind i vores LinkedIn gruppe her:  https://www.linkedin.com/groups/12503248/

Hvorfor være med i ph.d.-forum?

I ph.d.-forum får du et godt netværk af andre yngre forskere, som er interesserede i almen medicin. Du får mulighed for at samarbejde med andre på tværs af de 4 forskningsenheder, og der er god plads til udveksle forskningsfaglige ideer og erfaringer.

Hvordan er ph.d.-forum organiseret?

Ph.d.-forum ledes af et koordinerende udvalg, som består af en repræsentant og en suppleant fra hver af de fire forskningsenheder i hhv. Aalborg, Aarhus, Odense og København. Vi holder løbende møder i det koordinerende udvalg, hvor vi arbejder på at fremme samarbejdet mellem medlemmerne på tværs af byerne. Vi sidder også med som observatører i FYAM-udvalget, og vi er med som juniorforsker-repræsentanter til DSAM's forskningsudvalgsmøder. Vi fungerer derfor også som et bindeled mellem DSAM's forskningsudvalg og FYAM.

Årsmøde i ph.d.-forum

Den største aktivitet i ph.d.-forum er uden tvivl årsmødet. Det afholdes på skift mellem de fire forskningsmiljøer i almen medicin hvert år i september måned. Møderne strækker sig over to dage og består af dels faglige oplæg om alt fra formidling, deltagelse i den offentlige debat som forsker, god vejledning med mere, dels af sociale indslag og mulighed for at skabe sig et netværk. Vi har tidligere været på sightseeing i Aalborg, i Escape Room i Aarhus og til Stomp-arrangement i Eventyrhaven sidste år, da Odense var vært.

Hvad skete der på årsmødet i år, som blev afholdt Aalborg?

I år var det Aalborgs tur til at stå for to gode dage, da 40 yngre forskere ankom til konferencecentret Kaffe Fair, som dannede rammerne for årsmødet. Første dag lagde vi ud under temaet ”Educate the Educators”. Her lærte vi om begrebet transfer: hvordan man som underviser kan øge chancerne for, at der sker en læring, som kursisterne tager med sig hjem og lykkes med at få omsat til praksis. Vi blev hjulpet godt på vej af Bent Gringer, ph.d. og chefkonsulent ved PLO-e, og Camilla Aakjær Andersen, hoveduddannelseslæge i almen medicin, ph.d., adjunkt og forsker, koordinator for ultralydsgruppen på CAM AAU. De dannede en god duo med oplæg om både teoretiske og praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med transfer. Sidst på eftermiddagen var alles hoveder godt fyldt op, og vi fik tid til at bruge kroppen lidt i stedet, da der var en særlig slags stole-yoga på programmet. Med en kreativ kombination af tørre Djøf-jokes og fortælling om yogaens historie, lærte vi ”at være yogi” og kom ud i stillinger, som de fleste af os nok sjældent prøver kræfter med til hverdag. Om aftenen skiftede vi lokation til restaurant Textur, hvor det blev tid til generalforsamling, herunder beretning fra de 4 byer (se nedenfor). Dernæst fulgte en lækker middag og den efterspurgte mulighed for at danne netværk ved bordene. De friske i flokken nåede også at opleve Aalborgs natteliv i Jomfru Ane gade og formåede det til trods at møde frem dagen derpå.

På dag to var temaet den gode vejledning. Her havde vi Michael Skovdal Rathleff, Fysioterapeut, Professor, dr.med. v. Center for Almen Medicin, AAU og Ole Rahbek, Læge, Professor, Overlæge v. Børnekirurgisk afdeling, AAUH, ude og facilitere en god debat blandt deltagerne om både det at blive vejledt, men også hvordan man selv griber det an. Mættede af indtryk og viden drog vi hjemad lidt over middag om fredagen. Næste år er det København, der har stafetten, og forberedelserne er allerede i fuld gang!

Hvad er der sket ude i byerne siden sidste årsmøde i ph.d.-forum?

I Aarhus er der sket meget det seneste år. Forskningsenheden er for alvor vågnet op efter coronanedlukningen, der er folk på kontorerne og liv på gangene. Ud over dem, der er vendt tilbage fra hjemmekontorerne, er der startet mange nye yngre forskere, hvilket bringer god energi og nye ideer til hverdagen. I dagligdagen understøttes det gode arbejdsmiljø af tiltag som frokostklub, fast kl. 10 kaffe og ugentlig løbeklub. Derudover afholdes der månedlig journal club og spireVIP-møder for yngre forskere samt sociale arrangementer som fredagsbar, sommerfest og julefrokost for alle.

I Aalborg afholder de også journal clubs blandt de yngre, men også konceptet ”Young Brains”: et fast junior-til-junior møde, hvor de yngre forskere kan udveksle erfaringer. I Aalborg løber de ikke, men hver torsdag er der mulighed for en ”walk-and-talk” med en kollega.

I Odense afholdes et månedligt møde i ph.d. club, hvor fokus har været på både faglige og sociale emner, herunder work-life balance, fundraising, den gode præsentation med mere. Der er mange fagligheder og mange nye ph.d.-studerende, hvilket giver et fantastisk, inspirerende fællesskab. Som noget nyt har Odense åbnet en satellit afdeling i Esbjerg ifm. den nye kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, som inviteres med til fælles møder, ph.d.-club og sociale aktiviteter.

I København mødes de yngre forskere hver anden uge til en snak om løst og fast, både fagligt og socialt. Især det sociale har været vægtet højt med fredags- og torsdagsbar, sociale arrangementer på fx Boulebar, hvor den daglige snak om forskning blev afløst for en stund af petanque og kolde øl.

Hvad er der ellers sket i ph.d.-forum i år?

Mange af os har deltaget i Nordisk kongres for almen medicin, som i år blev afholdt i Stavanger, Norge. I september skal vi til DSAM’s årsmøde, hvor vi står klar til præsentere vores forskning ved postersessioner, og hver by stiller med en repræsentant til at konkurrere i ph.d cup, en konkurrence i hvem der bedst kan formidle sit ph.d. projekt på blot 4 minutter uden brug af hjælpemidler.

I det koordinerende udvalg har vi arbejdet med vores interne organisering. Vi har lavet et google drev, hvor vi fremover løbende vil dele vores arbejde med medlemmerne af ph.d-forum via vores LinkedIn-gruppe. Vi arbejder også på en hvidbog for afholdelsen af årsmødet i ph.d.-forum, og vi har opdateret personkartoteket, hvor medlemmer kan skrive 1 side om dem selv og deres projekt for at fremme samarbejde på tværs. Endelig er værdigrundlaget for ph.d.-forum blevet opdateret, så det bedre svarer til den organisering, der er af netværket i dag – det vil snart kunne findes på hjemmesiden for ph.d.-forum i en opdateret udgave: https://www.dsam.dk/organisation/udvalg_og_interessegrupper/almenmedicinsk_ph_d_forum/

Vi takker af for et programfyldt år i ph.d.-forum og ser frem til et nyt spændende år i 2022/2023.

Bedste hilsner

Frederik Martiny, formand for ph.d.-forum, MD, ph.d.-studerende i København

På vegne af det koordinerende udvalg, som består af:

Odense:
Lokalformand: Isabella Pernille Raasthøj
Suppleant: Tobias Kvist Stripp

Aarhus:
Lokalformand: Ina Grønkjær Laugesen
Suppleant: Amanda Paust

Aalborg:
Lokalformand: Johannes van den Heuvel
Suppleant: Varierende

København:
Formand: Frederik Martiny
Suppleant: Stine Søndersted Clausen