DSAM Logo

COVID-19

Det forgangne år har været anderledes end de forrige. FYAM-formandskabet traf beslutningen om at lukke ned for alle aktiviteter tidligt i COVID-19-pandemien, og 17. marts kom vi med en opfordring om at give lyd fra sig, hvis man som almenmedicinsk uddannelseslæge havde bekymringer knyttet til aflysningen af regional kursus- og uddannelsesaktivitet og hvilken påvirkning, det måtte have for specialeuddannelsen. COVID-19 har været en effektiv pauseknap for de fleste aktiviteter i FYAM. Det er også det, vi skal huske, at det er. En pause. FYAM's aktiviteter vender tilbage, og vi har allerede i skrivende stund aktiviteter på vej i de regionale grupper, under de for tiden gældende hygiejniske forholdsregler – afstand, håndsprit osv. - for at forhindre smittespredning, naturligvis. Når det er sagt tager vi det forbehold, at FYAM-formandskabet følger udviklingen løbende og kan tage beslutninger om at lukke aktiviteter ned igen, ligesom det også er op til de regionale FYAM-grupper at tage den nødvendige konsekvens af øget smittespredning regionalt, samt forholde sig til, om man regionalt er tryg ved afviklingen af eventuelle aktiviteter.

FYAM-kampagne 2020

På trods af COVID-19 har en arbejdsgruppe i FYAM-udvalget arbejdet effektivt på en kampagne anno 2020. Et hint fra et menigt FYAM-medlem gav os idéen om en kampagne målrettet patienter i almen praksis, som skal fortælle, hvad en uddannelseslæge er. Ofte møder vi som uddannelseslæger spørgsmålet ”Er du praktikant?”, ”Er du overhovedet læge, eller er du studerende?”. Vores indtryk er, at begrebet uddannelseslæge er svært at få hånd om. Derfor FYAM-kampagnen 2020 Her i lægehuset kan du møde uddannelseslæger. Kampagnen fortæller på en enkelt måde patienterne, hvad en uddannelseslæge er for en størrelse, og også at en praktiserende læge er speciallæge i almen medicin.

We carry on

Selvom pandemien som tidligere nævnt har været en effekt pauseknap, så har FYAM-udvalget taget hul på mere arbejde i den kommende tid om LGBTQIA+ sundhed, et videre arbejde på en gammel kending Praksismatch og et større fokus på – på nye måder – at takke de aktive FYAM’ere, der arbejder engageret ”i kulissen”, altså regionalt og til flere FYAM’ere, der ikke nødvendigvis har en valgt post.

Til sidst skal nævnes, at vi har haft et meget flot FYAM-valg i år med mange opstillede kandidater og kampvalg om posterne. Vi glæder os til at byde de nyvalgte velkommen!

15. september 2020
Jesper Bossel Holst Christensen, FYAM-formand