DSAM Logo

Udpeget tilNavn(e)
SST: Erfaringsopsamling vedr. vaccinationstilbud Bolette Friderichsen
Vælg Klogt: Virtuel workshop - Vælg Klogt: Diabeteskontrol med mening (17/1 2023)Jette Kolding Kristensen
Diverse: Ekspertinterview om udvikling i praksisformer og opgaveløsning i almen praksisBolette Friderichsen
Lægeforeningen: Møde om nyt Prioriteringsråd (30/11 2022)Bolette Friderichsen
Vælg Klogt: Virtuel workshop - Vælg Klogt: Palliation til tiden (15/12 2022)-
LVS: Fagudvalg for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien (Behandlingsrådet)Ninna Schultz Askou
SST/NKR: Workshop om smerteområdet (7/12 2022) + spørgeskemaNiels Bentzen
LVS: Faglig ekspert til EpidemikommissionenAnders Beich
Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Inflammatoriske reumatiske sygdommePeter Søttrup
RKKP: COVID-19 webinar: De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien (14/12 2022)Rune Aabenhus
LVS: Webinar om Vælg Klogt (5/12 2022)John Brodersen
Bodil Lyngholm
LVS: Webinar om Pro-data (16/1 2023)Merete Hansen
LVS: Oplægsholder på LVS Repræsentantskabsmøde 10/11 2022Søren Hast Prins
KiAP: DSAM-ekspert til KiAP klyngepakke om AttesterErik Holk
SST: Oplægsholder til SST's Udvalg for KræftHelle Skelmose Ibsen
SST/NKA: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger for udredning af personer med smerter i almen praksis Niels Bentzen
Jon Eik Zwisler
Gitte Krogh Madsen
Lægemiddelstyrelsen: Referencegruppe for medicinsk cannabisJon Eik Zwisler
SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af Videns- og redskabssamling til behandling af børn med funktionelle lidelser i let til moderat gradHenriette Ry Kirstine Lund
Diverse: Politisk konference: Stigmatisering af personer med overvægt - 9/11 2022Marianne Dam Lentz
DSAM: DSAM-baggrundsgruppe til den udpegede i Nationalt Forum for Polyfarmaci Gitte Krogh Madsen
Daniel Derman Rotenberg
KU - Kbh. Universitet: Videnskabelig komité for POD23Anne Møller
Dansk Pædiatrisk Selskab: Lægefaglig holdningserklæring om at svær overvægt bør håndteres og respekteres på lige fod med andre alvorlige kroniske sygdommeRasmus Køster-Rasmussen
VID: Workshop - kræftopfølgning i almen praksis (12/10 2022)Mette Kjærgaard Nielsen
STPS: Vurdering af informationsmateriale om gulsot og tidlig opsporing af galdevejsatresi Jon Eik Zwisler
Emil Heilmann Sørensen
Vælg Klogt: Workshop: Stik når det er nødvendigt (4/10 22)Karolina Lewandowska
SST: Nationalt forum for polyfarmaciJohn Sahl Andersen
Danske Regioner: National følgegruppe for kvalitetsarbejdet i PsykiatrienBolette Friderichsen
Dansk Hypertensionsselskab: Guideline til behandling af akut svær hypertension Bo Christensen
SST: Møde vedr. vejledninger til sundhedsaftaler og praksisplanerJohan Reventlow
Sjældne Diagnoser: Deltagelse i sjældne-arbejdetTove Kristjansen
SST: Arbejdsgruppe vedr. nedbringelse af overforbrug af medicinÁsthildur Árnadóttir
Gitte Krogh Madsen
Diverse: Deep End Danmark - advisory boardSøren Due-Andersen
RKKP: Styregruppe for Dansk Diabetes DatabaseJette Kolding Kristensen
Dansk Endokrinologisk Selskab - DES: National behandlingsvejledning - graviditet og thyroideasygdomme - 3. revisionJette Kolding Kristensen
LVS: Fagudvalg vedr. Selfback app - lænderygsmerter (Behandlingsrådet)Karen Caroline Goss
SST: Praktiserende læge(r) til kvalificering af et notat, der skal øge henvisning til rygestop fra almen praksisTove Kristjansen
SST: Konference om medicinering af børn - oplæg på konference 8/11 2022Anne Christina Kjerulff
SST: Revision af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejenKaren-Dorthe Bach Nielsen
LVS: Følgegruppe vedr. kvalificering af fagligt oplæg til etablering af nærhospitalerJohan Reventlow
PLO: FMB-brugergruppe for almen praksisPeter Bystrup
Diverse: Analyse af ventetider på psykologbehandling efter henvisning fra alment praktiserende lægeHanne Fly
Sund.KU: Aftagerpanel for den lægevidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelse på KUGunver Lillevang
KiAP: Lægefaglig ekspert til klyngepakke - Dosispakket medicin/dosisdispenseringGitte Krogh Madsen
SST: Faglig gruppe for identificering af sundhedstilbud til ukrainske flygtningeMerete Hansen
PLO: OK22 projekt om PatientcockpitAnne Hedegaard Enemærke
Flemming Bro
STPS: Dialogmøde om bekæmpelse af ulovlige omskæringerDaniel Derman Rotenberg
Diverse: Faglig følgegruppe - forskningsprojekt Mind the HeartJanni Kristensen
Dansk Nefrologisk Selskab - DNS: Opdatering af vejledning om vurdering og behandling af nyresygdomTove Kristjansen
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - DSOG: Revision af nationale guideline omkring GDMJette Kolding Kristensen
SST: Revision af pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemundLine Staehelin
SST: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af faglig visitationsretningslinje for BEDRasmus Køster-Rasmussen
DSAM: Observatør til FYAM-udvalget fra DSAM bestyrelsenMarianne Dam Lentz
SST: Arbejdsgruppe for anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsiTove Kristjansen
RKKP: Styregruppe for Dansk HjerterehabiliteringsdatabasePalle Mark Christensen
Henrik Prinds Rasmussen
Dansk Cardiologisk Selskab: Endorsement af ESC guidelinesBo Christensen
SST: SST's VaccinationsrådRune Aabenhus
PLO: Styregruppe for Kvalitet (FAP)Anne Christina Kjerulff
PLO: Styregruppe for Forskning (FAP)Troels Mengel-Jørgensen
Dansk Center for Hjernerystelse: Arbejdsgruppe for tidlig information efter commotio cerebri ved skadestuer og almen praksisOla Theilgaard
SST: Ekspertgruppe vedrørende PFASJohn Brodersen
Diverse: Interessentgruppe for Projekt Vi vil DMikkel Vass
STPS: Fagligt Forum for PatientsikkerhedAnne Christina Kjerulff
SST/NKA: NKA for beroligende medicinTove Kristjansen
Niels Saxtrup
Gitte Krogh Madsen
SST: Arbejdsgruppe vedr. senfølger efter COVID-19Bolette Friderichsen
Anne Møller
Diverse: Styregruppe for Vidensnetværk for almen praksis (VID)Bolette Friderichsen
Dansk Knogleselskab - DKS: Arbejdsgruppe om vertebroplastikJohan Reventlow
SST: Følgegruppe vedr. SST's initiativ Virksom rehabilitering for ældreMarianne Dam Lentz
KiAP: Faglig konsulent på klyngepakke om smertemedicinGitte Krogh Madsen
DSAM: RKKP - Fagligt rådLasse Karlsen Eck
Statens Serum Institut: Revision af NIR Almen PraksisThomas Birk Kristiansen
Diverse: Speaker på Osteoporosekonference 24/6 2021Johan Reventlow
Danske Regioner: Samarbejde mellem almen praksis og hospitaler om billeddiagnostiske undersøgelserRoar Maagaard
RKKP: Projektstyregruppe for Nyt Dansk HjerteregisterPalle Mark Christensen
SST: Referencegruppe vedr. revision af de forebyggende sundhedsydelser til børn og ungeAnne Christina Kjerulff
SST: Følgegruppe for opfølgning på ældretopmødet 2020 vedr. Ny Fælles Retning i ældreplejenMarianne Dam Lentz
Diverse: Følgegruppe for Nationalt Center for OvervægtAnne Møller
RKKP: Styregruppe for Databasen for COVID-19 senfølgerRune Aabenhus
Diverse: Referencegruppe for revideret Hvidbog om rehabiliteringJohn Sahl Andersen
Lægemiddelstyrelsen: Viden om effekt og bivirkning som led i Covid-19 vaccinationsindsatsenAnders Beich
SST: Revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmiMorten Ohrt
SST: Virtuelt møde om national screening for lungekræftBolette Friderichsen
SST: Senfølger efter COVID- 19 og genoptræning/rehabiliteringBolette Friderichsen
SST: Revision af pakkeforløb for prostatakræftJohn Brodersen
PLO: PLO's Udvalg for Nær SundhedNiels Saxtrup
SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i den regionale psykiatriKaj Sparle Christensen
SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerneBolette Friderichsen
SST: Opdatering af 'Vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko'Mikkel Vass
Diverse: Internationalt netværk - Social PrescriptionEllen Louise Kristensen
SST: Sundhedsstyrelsens faglige COVID-19 arbejdsgruppeAnders Beich
PLO: Fagligt EfteruddannelsesudvalgNiels Saxtrup
Marianne Dam Lentz
PLO: Styregruppe for Efteruddannelse (FAP)Niels Saxtrup
Marianne Dam Lentz
SST: Generisk forløbsprogram for sjældne sygdommeTove Kristjansen
Diverse: Udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne indenfor epilepsiPernille Vieth
PLO: Ny elektronisk svangrejournalPernille Vieth
SST: Arbejdsgruppe for SeponeringslistenJanne Unkerskov
STPS: Arbejdsgruppe for udviklingen af målepunkter for apopleksiforløb Mette Arbjørn
PLO: PLO's IT- og DataudvalgAnders Beich
Medicinrådet: Fagudvalg vedrørende type 2-diabetesJette Kolding Kristensen
Gitte Krogh Madsen
Diverse: Arbejdsgruppe om hjerterehabilitering - sektorovergangBo Christensen
PLO: Observatør - PLO's bestyrelseBolette Friderichsen
PLO: PLO/DSAM's RekrutteringsudvalgRoar Maagaard
Lasse Karlsen Eck
SST/NKR: NKR - Det Rådgivende UdvalgAnders Beich
Wonca: WICC - ICPC-3 konsortiumPreben Larsen
Region Hovedstaden: Referencegruppe - Ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelserFrederik Martiny
Diverse: Transition indenfor epilepsiPernille Vieth
SST: SST's udvalg for PsykiatriKaj Sparle Christensen
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - urinvejssygdommeJanne Unkerskov
Kræftens Bekæmpelse: Følgegruppe - Styrket indsats i AP på kræftområdetBolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe for osteoporose mestringsmaterialeJohan Reventlow
Dansk Center for Hjernerystelse: Styregruppe for Dansk Center for HjernerystelseOla Theilgaard
RKKP: Styregruppe for Dansk Voksen Diabetes DatabaseJette Kolding Kristensen
SST: Udarbejdelse af anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelse og –opfølgning for mennesker med diabetesGitte Krogh Madsen
Jette Kolding Kristensen
Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depressionJonas Meile
KiAP: Forløbsplan for ISHBo Christensen
KiAP: Klinisk baggrundsgruppe for forløbsplanerMerete Hansen
Danske Regioner: Kontaktperson til National Styregruppe for LivmoderhalskræftscreeningJohn Brodersen
SST: Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelseGosia Frosz Nielsen
Danske Regioner: Styregruppe for Regionernes Bio- og GenomBankThomas Birk Kristiansen
SST: Følgegruppe for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammetJohn Brodersen
Diverse: Arbejdsgruppe non-melanom hudkræft DMCGBolette Friderichsen
SST: Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelsePernille Vieth
Diverse: Klinisk brugergruppe (WebPatient) for projektet PRO i almen praksisDaniel Derman Rotenberg
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - diabetes og anoreksikaJanne Unkerskov
Jette Kolding Kristensen
PLO: Observatør - PLO-HovedstadenLise Dyhr
LVS: Bestyrelsesmedlem LVSAnders Beich
Diverse: Advisory Board for Nationalt Videnscenter for HovedpineRoar Maagaard
SST/NRL: Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi (IRF)Thomas Birk Kristiansen
Janne Unkerskov
SST: Følgegruppe vedr. satspuljeinitiativet ”Mere viden om multisygdom” 2018-2019Solvej Skriver
Kræftens Bekæmpelse: Referencegruppe til Partnerskab om SenfølgerHelle Skelmose Ibsen
Diverse: Nordic committee on specialist training in general practiceRoar Maagaard
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - hjertekredsløbSusanne Larsen
Bo Christensen
Lægeforeningen: Lægeforeningens ForskningsudvalgJohn Brodersen
SST: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger til organisering af fødetilbudPernille Vieth
RKKP: Styregruppe for Dansk Depressions DatabaseClaus Rendtorff
RKKP: Styregruppe for Databasen for Astma i DanmarkRune Ahrensberg
Danish Diabetes Academy: DDA National Advisory ForumJette Kolding Kristensen
RKKP: Styregruppe for Dansk HjertesvigtsdatabasePalle Mark Christensen
Danske Regioner: Nationalt netværk på diabetesområdetJette Kolding Kristensen
STPS: Programkomité og referencegruppe - Medicinering uden patientskadeAnders Beich
PLO: Programstyregruppe for KiAPClaus Rendtorff
Diverse: Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppePeder Olesgaard
Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - Svær overvægtRasmus Køster-Rasmussen
PLO: Arbejdsgruppe ifht risikobaseret tilsyn og Styrelsen for PatientsikkerhedThomas Birk Kristiansen
Claus Rendtorff
MPL: Bestyrelsesmedlem Månedsskrift for Almen PraksisLise Dyhr
RKKP: Styregruppe for kvalitetsdatabase for Familiær HyperkolestolæmiGitte Krogh Madsen
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Følgegruppe til projekt: Klar til SamtalenAnita Mink
Diverse: PLU-FondenRoar Maagaard
Rikke Pilegaard Hansen
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - Mave-tarmNikolaj Askjær
Dorte Jarbøl
Dansk Urologisk Cancer Gruppe - DUCG: Dansk Urulogisk Cancer GruppeSøren Barton McNair
SST: EpidemigruppenJohan Reventlow
Danmarks Lungeforening: Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings FondJesper Lykkegaard
Dansk Lægemiddel Information: Referent - Medicin.dk - TobaksafhængighedThomas Birk Kristiansen
SST: Følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025Inger Overgaard Højvig
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - smertebehandlingJens Gram-Hansen
Gitte Krogh Madsen
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter og referent - Medicin.dk - Antibiotikavejledning m.v.Sidsel Böcher
SST/NRL: Specialistgruppen for NRL - psykofarmakaNina Åslund
Diverse: Bestyrelsesmedlem - Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)Jesper Lykkegaard
SST: Udvalg for Hjertesygdomme Marius Andersen
Bo Christensen
SST: Specialistgruppe for NRL - kønshormonerSøren Barton McNair
Lotte Hvas
SST: Specialistgruppe for NRL - hudJesper Lillesø
RKKP: Styregruppe for Dansk RygdatabaseCharlotte Voglhofer
RKKP: Styregruppe for Dansk register for Kronisk Obstruktiv LungesygdomSvend Kier
LVS: SST's Udvalg for kræftAnders Beich
RKKP: Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for LivmoderhalskræftscreeningKirubakaran Balasubramaniam
RKKP: Styregruppe for den nationale kliniske kvalitetsdatabase Atrieflimren i DanmarkPalle Mark Christensen
STPS: Rådgivende udvalg for medicinområdet - DRUMJanne Unkerskov
LVS: Udvalg for Nationale ScreeningsprogrammerJohn Brodersen