DSAM Logo

Udpeget tilNavn(e)
STPS: Anmodning om møde med DSAM-formand om almenmedicinske sagkyndigeAnne Christina Kjerulff
SST/NKA: NKA for farmakologisk behandling af patienter med COVID-19Malene Plejdrup Hansen
RKKP: Styregruppe for Dansk HjerterehabiliteringsdatabaseHenrik Prinds Rasmussen
Dansk Cardiologisk Selskab: Endorsement af ESC guidelinesBo Christensen
SST: Paneldeltager til konference om psykisk mistrivsel og psykisk lidelseBolette Friderichsen
SST: Behandling af COVID-19 med orale antiviraliaAnne Møller
LVS: Webinar om Vælg Klogt og lægefaglig prioritering i sundhedsvæsnetBolette Friderichsen
Anette Sonne Nielsen
Diverse: Inspirations- og udviklingsdag for klinikejere i almen praksisMarianne Dam Lentz
Bolette Friderichsen
Niels Saxtrup
Diverse: Fagredaktør på abortområdet Sofie Rohde
PLO: Oplæg på Klinikpersonalets uddannelsesdag - 2022Bolette Friderichsen
Sund.KU: Paneldeltager til Tolkeseminar den 26/4 2022 kl. 14.30-17.00Bolette Friderichsen
Dansk Center for Hjernerystelse: Arbejdsgruppe for tidlig information efter commotio cerebri ved skadestuer og almen praksisOla Theilgaard
SST: Ekspertgruppe vedrørende PFOSJohn Brodersen
SST/NKA: NKA for udredning af personer med symptomer fra lungerneJohn Brodersen
Janus Laust Thomsen
Diverse: Interessentgruppe for Projekt Vi vil DMikkel Vass
SST/NKA: NKA for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og ungePernille Vieth
SST/NKA: NKA for beroligende medicinNiels Saxtrup
Gitte Krogh Madsen
Tove Kristjansen
Diverse: Paneldeltager til Klinisk Kvalitetskonference 2021Bolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe vedr. udfordringer på brystkræftområdetHerdis Bohn Olesen Brødbæk
SST: Arbejdsgruppe vedr. senfølger efter COVID-19Bolette Friderichsen
Anne Møller
Diverse: Møde vedr. samarbejde om databaser - Center For Sund VægtLasse Karlsen Eck
Anne Møller
Anne Christina Kjerulff
Diverse: Styregruppe for Vidensnetværk for almen praksisBolette Friderichsen
Dansk Knogleselskab - DKS: Arbejdsgruppe om vertebroplastikJohan Reventlow
SST: Følgegruppe vedr. SST's initiativ Virksom rehabilitering for ældreMarianne Dam Lentz
KiAP: Faglig konsulent på klyngepakke om smertemedicinGitte Krogh Madsen
LVS: Dialogmøde med SST om nærhospitalerBolette Friderichsen
DSAM: RKKP - Fagligt rådLasse Karlsen Eck
Statens Serum Institut: Revision af NIR Almen PraksisThomas Birk Kristiansen
RKKP: RKKP Fagligt RådLasse Karlsen Eck
Diverse: Speaker på Osteoporosekonference 24/6 2021Johan Reventlow
Danske Regioner: Samarbejde mellem almen praksis og hospitaler om billeddiagnostiske undersøgelserRoar Maagaard
RKKP: Projektstyregruppe for Nyt Dansk HjerteregisterPalle Mark Christensen
SST: Referencegruppe vedr. revision af de forebyggende sundhedsydelser til børn og ungeAnne Christina Kjerulff
SST: Følgegruppe for opfølgning på ældretopmødet 2020 vedr. Ny Fælles Retning i ældreplejenMarianne Dam Lentz
Diverse: Følgegruppe for Nationalt Center for OvervægtAnne Møller
SST: Referencegruppe for SvangreomsorgenPernille Vieth
Diverse: Møde med ÆldresagenJette Kolding Kristensen
Bolette Friderichsen
RKKP: Styregruppe for Databasen for COVID-19 senfølgerAnders Beich
SST: Workshop om kvalitet og kompetencer på ældreområdetMarianne Dam Lentz
Diverse: Referencegruppe for revideret Hvidbog om rehabiliteringJohn Sahl Andersen
Lægemiddelstyrelsen: Viden om effekt og bivirkning som led i Covid-19 vaccinationsindsatsenAnders Beich
SST: Revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmiMorten Ohrt
SST: Virtuelt møde om national screening for lungekræftBolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe for Forskningsstrategi for det primære sundhedsvæsenAnne Møller
STPS: Arbejdsgruppe for Journalføring for almen praksis og speciallægepraksisAnne Christina Kjerulff
SST: Senfølger efter COVID- 19 og genoptræning/rehabiliteringBolette Friderichsen
SST: Revision af pakkeforløb for prostatakræftJohn Brodersen
PLO: PLO's Udvalg for Nær SundhedDaniel Kaminski Rotenberg
Dansk Lunge Cancer Gruppe - DLCG: Revision af DLCG's Kliniske Retningslinje for LungecancerRoar Maagaard
Bolette Friderichsen
SST: Følgegruppe for 10 års planen for psykiatriClaus Rendtorff
SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i den regionale psykiatriKaj Sparle Christensen
SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i det primære sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i kommunerneBolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe for indsatsen i forhold til børn og ungeNitnoi Winsløw
Diverse: National retningslinje for håndtering af procedurerelaterede smerter og angst hos børn Gosia Frosz Nielsen
SST: Opdatering af 'Vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko'Mikkel Vass
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Revidering af faglige pakker i projekt I SIKRE HÆNDERDaniel Kaminski Rotenberg
Anne Katrine Holm
SST: Informationsmateriale for livmoderhalskræftscreeningBolette Friderichsen
Diverse: Internationalt netværk - Social PrescriptionEllen Louise Kristensen
Region Midtjylland: Medicinsk teknologivurdering af intravenøs antibiotikabehandling i eget hjemLotte Hvas
SST: Møde vedr. billeddiagnostisk udredning ved mistanke om lungekræftRoar Maagaard
Bolette Friderichsen
SST: Sundhedsstyrelsens faglige COVID-19 arbejdsgruppeAnders Beich
PLO: Fagligt EfteruddannelsesudvalgNiels Saxtrup
Melissa C. Lutterodt
Marianne Dam Lentz
PLO: Styregruppe for EfteruddannelseMelissa C. Lutterodt
Kasper Lorenz Johansen
Bolette Friderichsen
SST: Revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarmMorten Ohrt
SST: Generisk forløbsprogram for sjældne sygdommeBolette Friderichsen
Diverse: Udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne indenfor epilepsiPernille Vieth
SST: Fagligt panel vedrørende fødselsdepressionAnders Beich
SST: Revision af pakkeforløb for myelomatoseThyge Traulsen
PLO: Ny elektronisk svangrejournalPernille Vieth
SST: Arbejdsgruppe for SeponeringslistenJanne Unkerskov
STPS: Arbejdsgruppe for udviklingen af målepunkter for apopleksiforløb Mette Arbjørn
PLO: PRO-spørgeskema og gravidePernille Vieth
STPS: Arbejdsgruppe for udvikling af tilsynsområde for risikosituationslægemidler - AK-medicinClaus Rendtorff
PLO: PLO's IT- og DataudvalgAnders Beich
Medicinrådet: Fagudvalg vedrørende type 2-diabetesJette Kolding Kristensen
Gitte Krogh Madsen
Diverse: Arbejdsgruppe om hjerterehabilitering - sektorovergangBo Christensen
PLO: Observatør - PLO's bestyrelseBolette Friderichsen
PLO: PLO/DSAM's RekrutteringsudvalgRoar Maagaard
Lasse Karlsen Eck
Wonca: WICC - ICPC-3 konsortiumPreben Larsen
Region Hovedstaden: Referencegruppe - Ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelserFrederik Martiny
Diverse: Transition indenfor epilepsiPernille Vieth
SST: SST's udvalg for PsykiatriKaj Sparle Christensen
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - urinvejssygdommeJanne Unkerskov
Kræftens Bekæmpelse: Følgegruppe - Styrket indsats i AP på kræftområdetBolette Friderichsen
SST: Arbejdsgruppe for osteoporose mestringsmaterialeJohan Reventlow
Dansk Center for Hjernerystelse: Styregruppe for Dansk Center for HjernerystelseOla Theilgaard
SST: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel skleroseElke Dorothea Baurichter
RKKP: Styregruppe for Dansk Voksen Diabetes DatabaseJette Kolding Kristensen
SST: Udarbejdelse af anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelse og –opfølgning for mennesker med diabetesGitte Krogh Madsen
Jette Kolding Kristensen
Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depressionJonas Meile
KiAP: Forløbsplan for ISHBo Christensen
KiAP: Klinisk baggrundsgruppe for forløbsplanerDaniel Kaminski Rotenberg
Danske Regioner: Kontaktperson til National Styregruppe for LivmoderhalskræftscreeningJohn Brodersen
SST: Revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft og Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttypeHelle Skelmose Ibsen
SST: Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelseGosia Frosz Nielsen
Danske Regioner: Styregruppe for Regionernes Bio- og GenomBankThomas Birk Kristiansen
SST: Følgegruppe for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammetJohn Brodersen
Diverse: Arbejdsgruppe non-melanom hudkræft DMCGBolette Friderichsen
SST: Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelsePernille Vieth
Diverse: Klinisk brugergruppe (WebPatient) for projektet PRO i almen praksisDaniel Kaminski Rotenberg
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - diabetes og anoreksikaJanne Unkerskov
Jette Kolding Kristensen
PLO: Observatør - PLO-HovedstadenLise Dyhr
PLO: Arbejdsgruppe om populationsomsorg og den demografiske udviklingLise Dyhr
Anders Beich
Diverse: Tænketank - Nordic NFGP statementAnders Beich
Diverse: Advisory Board for Nationalt Videnscenter for HovedpineRoar Maagaard
SST/NRL: Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi (IRF)Thomas Birk Kristiansen
Janne Unkerskov
Diverse: Nordic committee on specialist training in general practiceRoar Maagaard
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - hjertekredsløbSusanne Larsen
Bo Christensen
PLO: PLO-arbejdsgruppe om udvikling af indikatorer i almen praksisNiels Saxtrup
Anders Beich
Lægeforeningen: Lægeforeningens ForskningsudvalgJohn Brodersen
SST: Arbejdsgruppe for faglige anbefalinger til organisering af fødetilbudPernille Vieth
RKKP: Styregruppe for Dansk Depressions DatabaseClaus Rendtorff
RKKP: Styregruppe for Databasen for Astma i DanmarkRune Ahrensberg
Danish Diabetes Academy: DDA National Advisory ForumJette Kolding Kristensen
RKKP: Styregruppe for Dansk HjertesvigtsdatabasePalle Mark Christensen
Danske Regioner: Nationalt netværk på diabetesområdetJette Kolding Kristensen
STPS: Programkomité og referencegruppe - Medicinering uden patientskadeAnders Beich
PLO: Programstyregruppe for KiAPLise Dyhr
Diverse: Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne - referencegruppePeder Olesgaard
Dansk Lægemiddel Information: Referent til Medicin.dk - AdipositasRasmus Køster-Rasmussen
PLO: Arbejdsgruppe ifht risikobaseret tilsyn og Styrelsen for PatientsikkerhedThomas Birk Kristiansen
Claus Rendtorff
MPL: Bestyrelsesmedlem Månedsskrift for Almen PraksisLise Dyhr
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Følgegruppe til projekt: Klar til SamtalenAnita Mink
Diverse: PLU-FondenRoar Maagaard
Rikke Pilegaard Hansen
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - Mave-tarmNikolaj Askjær
Dorte Jarbøl
Dansk Urologisk Cancer Gruppe - DUCG: Dansk Urulogisk Cancer GruppeSøren Barton McNair
SST: EpidemigruppenJohan Reventlow
Danmarks Lungeforening: Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings FondJesper Lykkegaard
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter - Medicin.dk - tobaksafhængighedThomas Birk Kristiansen
SST: Følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025Inger Overgaard Højvig
SST/NRL: Specialistgruppe for NRL - smertebehandlingJens Gram-Hansen
Gitte Krogh Madsen
Dansk Lægemiddel Information: Forfatter Medicin.dk - Antibiotika vejledningSidsel Böcher
SST/NRL: Specialistgruppen for NRL - psykofarmakaNina Åslund
Diverse: Dansk Lunge Cancer GruppeRoar Maagaard
SST: Udvalg for Hjertesygdomme Marius Andersen
Bo Christensen
SST: Specialistgruppe for NRL - hudJesper Lillesø
RKKP: Styregruppe for Dansk RygdatabaseCharlotte Voglhofer
RKKP: Styregruppe for Dansk register for Kronisk Obstruktiv LungesygdomThomas Gregersen
LVS: SST's Udvalg for kræftAnders Beich
RKKP: Styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for LivmoderhalskræftscreeningKirubakaran Balasubramaniam
SST: VaccinationsudvalgNiels Ulrich Holm
Johan Reventlow
RKKP: Styregruppe for den nationale kliniske kvalitetsdatabase Atrieflimren i DanmarkPalle Mark Christensen
STPS: Fagligt Forum Claus Rendtorff
STPS: Rådgivende udvalg for medicinområdet - DRUMJanne Unkerskov
LVS: Udvalg for Nationale ScreeningsprogrammerJohn Brodersen
LVS: Bestyrelsesmedlem LVSAnders Beich
PLO: Bestyrelsesmedlem Fonden for Almen PraksisBolette Friderichsen