VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne ned i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles vedkommende!

De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

I det forløbne år har udvalget ikke sat så mange nye initiativer i gang – men derimod fulgt op på den nye speciallægeuddannelse og forsøgt at koordinere den almenmedicinske uddannelsesstemme, som den høres i diverse fora:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!

  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse

  • i de regionale videreuddannelsesråd

  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning

 Vi har dog drøftet en revision af Målbeskrivelsen for KBU-uddannelsen og givet input til et udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsesregi. En ny Målbeskrivelse for KBU er nu på vej.

Deltidsansættelse som uddannelseslæge er i nogle områder en meget eftertragtet mulighed – men det giver bestemt også udfordringer for tutorlæger. Det kan være svært at opveje disse klare problemer over for uddannelseslægers ønsker og set i relation til rekrutteringsforhold.

Rekruttering til specialet drøftes intensivt i udvalget og i alle almenmedicinske uddannelseskredse – og udvalget har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – men som det er alle bekendt: problemet er ikke løst – tværtimod! Næste initiativ på dette område bliver ved det kommende udvalgsmøde en diskussion af vores ønsker til en fremtidig dimensionering af uddannelseskapaciteten i specialet: hvor mange stillinger skal regionerne slå op? Der skal i de kommende måneder laves en ny national plan for uddannelsesstillinger, så Sundhedsstyrelsen har fjernet ”proppen af flasken” og heftige diskussioner specialerne imellem – og de øvrige interessenter imellem imødeses med spænding.

Hoveduddannelsesstillinger i almen medicin besættes i de 5 regioner på noget forskellig vis. Vi har i udvalget til tider drøftet, om en harmonisering var mulig – og de yngre læger har talt varmt for dette. Vores uddannelseskoordinatorer i de 5 regioner er alle meget stolte af deres ”eget barn”, så den realistiske konklusion har været, at det ikke lige er aktuelt med en fælles procedure nu.

I skrivende stund ser udvalget således ud (inkluderet er associerede medlemmer og suppleanter):

Bolette Friedrichsen, Eva Schandorf, Gunver Lillevang, Karen Hansen, Luise Jessen Lundorf, Martin Munk, Niels Kristian Kjær, Pernille Jørgensen, Søren Prins, Martin Ryt-Hansen, Marianne Vedsted, Nadia Wilson Neven Akrawi, Roar Maagaard og med Hanne Andersson som observatør.

Roar Maagaard, formand for VIA